Bibliotek lockar nya besökare till Malmö stadsarkiv

MALMÖ Kaffedrickande tidskriftsläsare, tentapluggande studenter och små barn hör kanske inte till de vanligaste besökarna på ett stadsarkiv. Men på Malmö stadsarkiv är de numera ingen ovanlig syn. Ett inbjudande bibliotek i markplan är en av förklaringarna.

Tidigare låg Malmö stadsarkiv i lokaler två trappor upp i den kontorstäta stadsdelen Västra hamnen i Malmö. Dit kom inga besökare utan ett specifikt ärende. Men sedan några månader tillbaka förfogar arkivet över 5 400 kvadratmeter på tidningen Arbetets gamla adress på Bergsgatan, mitt i den pulserande stadsdelen Möllevången, med restauranger, livliga torg och flera stora kulturinstitutioner in på knuten.

Med stora fönster i markplan ut mot den trafikerade vägen syns stadsarkivets verksamhet för alla som passerar och det är lätt att slinka in. Det är tröskellöst i ordets dubbla bemärkelse.

– Det är en strategisk placering. Tanken är att de som bor och rör sig här i området ska hitta in hit, säger Petter Björkstrand, som är chef för den publika verksamheten på stadsarkivet.

Malmo_stadsarkivBarnböcker och tidskrifter lockar

I samband med flytten började stadsarkivet att bygga upp ett publikt bibliotek, med hjälp av en heltidsanställd bibliotekarie från stadsbiblioteket. En självklar del i urvalet är lokalhistorisk och historisk litteratur som kompletterar arkivets eget forsknings- och referensbibliotek. Men stadsarkivet har också valt att satsa på barnböcker, filmlitteratur, bästsäljare, tidskrifter och serier för vuxna, ett nischat urval som ytterligare ska sänka trösklarna för nya besökare.

Barnböckerna, som bland annat står i vackra gamla hjulförsedda träbackar, lättillgängliga på golvet, lockar in barn och föräldralediga. Det finns inget småbarnsbibliotek i närområdet, men det är en barnrik stadsdel.

– Vi har många föräldralediga med barn på besök. Det hände nog aldrig när vi hade lokaler i Västra hamnen. Då hade man varit tvungen att först baxa in barnvagnen i hissen, säger Petter Björkstrand.

Även de besökare som bara slår sig ner i en av de bekväma fåtöljerna en stund, betraktar folklivet på gatan och bläddrar i en tidskrift eller lånar en bästsäljare är ny publik för stadsarkivet. Ett mycket trevligt inslag, tycker Petter Björkstrand.

– Ja, och det är uppskattat att samtidigt kunna ta sig en kopp kaffe när man är här. När man sitter med originalhandlingar i vårt arkiv så uppskattar vi inte kaffedrickande. Men nu när vi har den här publika delen har vi till och med dristat oss till att ha en kaffeautomat, säger han och ler.

Samarbete med grannarna

Mittemot stadsarkivet ligger den gamla choklad- och godisfabriken Mazetti, idag Kulturhuset Mazetti med bland annat kulturskola, scener och galleri. I kulturhuset inryms också Malmös kända Serieskola, där många av Sveriges serietecknare har gått. Genom att ha serier för vuxna i biblioteket på stadsarkivet anknyter man till grannens verksamhet. Detsamma gäller för filmlitteraturen. Vägg i vägg med stadsarkivets lokaler ligger Panora, Folkets bios nya stora satsning i Malmö med tre salonger och restaurang, och i samma hus är Film i Skåne hyresgäst. Redan nu är samarbeten och utbyten, som är ett av målen med verksamheten, ett faktum. Stadsarkivet har en omfattande programverksamhet och i vår plockar de upp ämnen ur sin närmiljö genom att anordna exempelvis föreläsningar om film, om Möllevångens historia, visningar ur seriearkivet och chokladworkshop. Allt för att göra stadsarkivets samlingar levande, tillgängliga och intressanta för allmänheten.

Kuddarna i bibliotekets soffa har motiv från gamla Mazettiförpackningar och i receptionen går det att köpa de klassiska tablettaskarna Emser, Violpastiller, TuttiFrutti och Salta katten, som tidigare tillverkades av Mazetti. En liten skylt upplyser om att Mazettis arkiv finns i stadsarkivet, och att det där går att se hur tablettaskarna såg ut när de kom, på 30-, 40- och 50-talet.

Hjälper till vid utlåningsautomaten

I receptionen står Cecilia Jansson och Rasmus Löfstedt, som är arkivarier. De flesta av de anställda på stadsarkivet har tjänstgöring i receptionen enligt ett rullande schema. Fortfarande handlar de flesta frågorna från besökarna om arkivet, men det publika biblioteket har inneburit helt nya inslag i deras arbete, som att ibland hjälpa till vid utlåningsautomaten.

– Det är kul med det publika biblioteket och att vi nu är lite mer centralt placerade i stan. Det är mer folk här, säger Cecilia Jansson.

Några av de nya besökare som har hittat till stadsarkivet och dess lugna studieplatser är studenterna Susanne Edéus och Camilla van Paaschen, som pluggar statsvetenskap i Lund.

– Vi bor här i området och gick förbi och såg att det fanns ett bibliotek och ett studierum. Det är perfekt för oss att sitta här, och lite lyxigt med de fina lokalerna och snygga möblerna, säger Camilla van Paaschen.

FAKTA

Malmö stadsarkiv

Har arkiv från stadens förvaltning och från statliga myndigheter med verksamhet i Malmö. Men också stora samlingar av privat-, släktförenings- och företagsarkiv.

Förvarar handlingar från medeltiden och framåt, som exempelvis kyrkoarkiv, mantalsböcker, privatarkiv, domar och protokoll.

Huvuduppgiften är att se till att det gemensamma kulturarvet bevaras och att det är tillgängligt för allmänheten.

De anställda på Stadsarkivet är arkivarier, arkivassistenter och arkivpedagoger, men nu har man också en heltidsanställd bibliotekarie.

Stadsarkivet har också en stor föreläsningssal och några mindre mötesrum som hyrs ut billigt till andra institutioner, föreningar och aktörer inom det fria kulturlivet i Malmö. Det finns ett stort behov av lokaler, vilket märks i den fullbokade kalendern.

När enhetschefen Petter Björkstrand visar runt i de fräscha lokalerna så öppnas plötsligt en bakdörr och en man lastar av en vagn med böcker från stadsbiblioteket ur en bil. Stadsarkivet är numera med på stadsbibliotekets leveransrunda.

– Besökare i vårt bibliotek kan beställa böcker från stadsbiblioteket och hämta dem här, men nu tror jag att det också är lite nya bestsellers till vårt bibliotek, säger enhetschefen Petter Björkstrand och lyfter nyfiket på pappret som döljer böckerna.
Han är väldigt glad över den nya publika verksamheten och vad den tillför.

– Vi får nya besökare och nya frågor, även om arkivet. Allt är faktiskt spännande och roligt med att vi nu har ett nytt bibliotek, säger han.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet