Digital delaktighet en fortsatt utmaning

GÖTEBORG 1 miljon svenskar från 16 år och uppåt använder aldrig eller sällan internet och e-tjänster. Klyftan ökar mellan dem som är hemmastadda i informationssamhället och dem som ställs utanför. För att möta denna utmaning krävs bred samverkan. Inför årets eMedborgarvecka 5-11 oktober arrangerade Kultur i Väst idag en dag kring det fortsatta arbete för digital delaktighet. Samtidigt som klyftan ökar finns det också en högre grad av medvetenhet i takt med att fler myndigheter utvecklar digitala tjänster.

 

Läs mer

Efter digidel – intervju med Ann Wiklund
E-serviceverkstad på biblioteket i Mjölby

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet