En nationell boktipstjänst

MALMÖ En nationell digital boktipstjänst kommer att lanseras vid årsskiftet. Tjänsten är en del av Nationella digitala biblioteket och den kommer att lanseras i form av en app full av boktips för alla mellan sex och tolv år.

Nationella digitala bibliotekets och den nationella barnredaktionens första konkreta arbete har varit projektet Barnens Boktipsare. Det är arbetet med Barnens Boktipsare som nu ligger som grund för den nationella digitala boktipstjänsten.

– Den nationella digitala barnredaktionen är en del av det nationella digitala biblioteket, förklarar Nanna Ekman, webbredaktör på Malmö stadsbibliotek och samordnare för den nationella barnredaktionen. Det finns ju ett uppdrag från SKL till alla kommuner att de ska bli bättre på att samarbeta digitalt. Och vi tycker att det är en jättebra sak för barnbibliotek att göra.

Nationell boktipstjänst Nanna Ekman och Jenny Funestad hoppas båda att den nationella barnredaktionen ska växa.  – Jag hoppas vi får med folk från hela landet, folk med olika kompetenser som kan bidra tillsammans och knyta ihop oss som jobbar på folkbiblioteken, säger Nanna Ekman. Foto: Helén Andersson.

Nationell boktipstjänst Nanna Ekman och Jenny Funestad hoppas båda att den nationella barnredaktionen ska växa.
 – Jag hoppas vi får med folk från hela landet, folk med olika kompetenser som kan bidra tillsammans och knyta ihop oss som jobbar på folkbiblioteken, säger Nanna Ekman. Foto: Helén Andersson.

E-böcker

Projektet Barnens Boktipsare har stöd av Statens Kulturråd för att bli en del i den nationella digitala plattformen så att folkbiblioteken får stöd i ett digitalt läsfrämjande arbete med bland annat barn- och unga. Arbetet har lett fram till en app som bygger på läslust och där det ska finnas böcker både för den som inte kommit igång med sin läsning, och för den som vill komma vidare. Innan nyår ska appen innehålla tusen böcker, just nu finns 400. Ambitionen är att 50-60 procent av innehållet ska finnas som e-böcker och gå att ladda ner och läsa direkt.

– Vi vet att barn vill att boken ska finnas där direkt när de hittar det de vill läsa, säger Nanna Ekman. De har inte tålamod att vänta och gå och hämta den någon annan stans.

Trots en långvarig och infekterad e-boksdiskussion mellan förlag och bibliotek, säger Nanna Ekman att den nationella digitala barnredaktionen har en bra relation med förlagen.

– Förlagen vill att barnen läser e-böcker och det är säkert en smart strategi från deras sida. Så det är en helt annan ton i våra diskussioner.

Men fortfarande finns en del olösta frågor som till exempel ersättningsproblematiken och inloggnings-id för att kunna ladda ner en bok för den som är under 13 år. Frågor som måste vara lösta innan nyår.

Urval

Det finns en policy för ett så brett urval av böcker som möjligt i appens innehåll. Alla barn ska känna igen sig oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Det ska också vara en jämn fördelning mellan könen, både när det gäller författare och barn och det ska finnas ett urval av olika läsnivåer.

– Prioriteringen är tröskelläsarna, de som vill men som inte hittar rätt böcker, säger Jenny Funestad, till vardags barnwebbredaktör på Malmö stadsbibliotek, men också urvalsansvarig i Barnens boktipsare och huvudansvarig för urvalen i den nationella barnredaktionen. Det är jätteviktigt att vi bedömer böckerna så att barnet i slutändan får en bok som passar just det barnet, fortsätter hon och beskriver det reglage barnet ska kunna dra i för att hitta rätt bok. Ett reglage där du kan välja vilka åldrar du vill söka i, vilka teman och så vidare.

– Vi försöker också ta bort stigmat av att läsa lättlästa böcker. Det är innehållet som är i fokus och det ska helt enkelt inte bara vara ett slags böcker.

Redaktion

Just nu är det Jenny Funestad och de övriga barnbibliotekarierna i barnredaktionen som har uppdraget att göra ett urval och fylla appen med barnböcker, men tanken är att redaktionen ska växa med fler bibliotek och fler barnbibliotekarier.

Under våren har Jenny Funestad tillsammans med redaktionens barnbibliotekarier i Malmö, gjort urval utifrån givna tema. Ett arbetssätt som fungerat bra och som hon tror kan fungera även i större sammanhang.

– Det känns bra att börja i liten skala, men vi vet ju att det finns många som redan jobbar med det här runt om i landet och vi hoppas ju kunna fördela ansvaret nationellt så småningom.

– Många hör av sig och är intresserade, tillägger Nanna Ekman. Och för att få rätt urval av böcker är det är viktigt att det är barnbibliotekarier som dagligen träffar barn.

Skyltfönster

För att locka barnen till appen kommer det att läggas lite extra möda på ett ”skyltfönster” där populära böcker visas upp. Böcker med hög igenkänningsfaktor och böcker som utlåningsstatistiken säger är populära. För övrigt liknar förmedlingen den som ges på golvet så när barnet hittat sin bok och klickar på den får de information om boken, men också om liknande böcker och om både lättare och svårare alternativ.

FAKTA

Nationella digitala biblioteket är ett första steg mot ett digitalt folkbibliotek för hela Sverige. Malmö stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek har tillsammans utvecklat plattformen. Samarbetet inleddes 2014 och kommer under hösten 2015 att formera sig till någon form av förening.

Läs tidigare artiklar om Nationella digitala biblioteket på framsidan.net.

– Även om det är ett skyltfönster så finns en bredd som visar sig när du väl är inne och får kopplingar till andra böcker, säger Jenny Funestad. Och vi lägger stor möda på beskrivningstexten som ska vara målgruppsanpassad och skriven så att du får en känsla av hur boken är.

En oväntad effekt av att jobba med skyltfönster är att bokens omslag har fått stor betydelse i urvalet.

– De måste ju matcha varandra. Det kan ju inte bara vara gröna omslag, eller omslag med bara tjejer, skrattar Jenny Funestad. Det ska vara en kvalitativ bredd även där.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet