Här får barnen makten över böckerna

Inflytande Mette Mäkitalo och Klara Pasma köper in på Pajala bibliotek. Det är ett sätt att stärka barnens inflytande och en grund för ett vidare samarbete mellan skolan och biblioteket. Pajala ska också få en ny biblioteksplan där barn- och ungaperspektivet kommer lyftas fram. Foto: Fredrik Svedemyr.

PAJALA Att på olika sätt göra barn delaktiga är en central utgångspunkt för många bibliotek runtom i landet. Delaktigheten kan se olika ut och på biblioteket i Pajala är barnen med och köper in böcker.

– Det är roligt och vi får bestämma själva vilka böcker vi ska köpa in, säger Mette Mäkitalo som tillsammans med kompisen Klara Pasma har fått ansvar för att köpa in en del av bibliotekets barn- och ungdomsböcker.

– Det är kul på biblioteket och vi lär oss väldigt mycket, fortsätter Klara.

Sedan en tid tillbaka har bibliotekschef Fredrik Paganus avsatt en del av inköpsbudgeten för att barnen själva ska få köpa in.

– Det är ett sätt att skapa delaktighet och att göra barnens röst hörda. Det handlar om demokrati och pengar är makt. De får 2 500 kronor i månaden att köpa in för. De köper in med helt andra ögon än vad jag har, säger han.

Ge ansvar

Klara och Mette går in på webben och letar bland titlar på olika boksajter. När de hittar något de tycker verkar bra skriver de ner titeln och kollar först i bibliotekets katalog om boken finns. De har lite olika utgångspunkter för vad de letar efter. Vissa gånger blir det en bok som faller de själva i smaken. Andra gånger blir perspektivet lite bredare.

– Jag försöker ibland tänka på vad andra vill läsa, säger Klara.

– Vi tittar också bland nyutkomna böcker. Sedan försöker vi även beställa böcker på engelska. Det är roligare att läsa på originalspråket, fortsätter Mette.

Listan på böcker lämnar de sedan till Fredrik på biblioteket som skickar iväg själva beställningen.

– Jag vill gärna ge dem premisserna för att löpa linan ut och ta ansvar för barn- och ungabeståndet. Ser jag att något är helt uppåt väggarna, tar vi en diskussion. Men vi vill ge dem ansvar och en möjlighet att växa. Delaktighet är en nyckel till framgång, säger han.

In i planen

Pajala bibliotek är ett av många bibliotek som är inne i ett arbete med att revidera biblioteksplanen. I samband med detta har också Fredrik Paganus läst andra planer och inspirerats av olika skrivningar kring barn och ungas delaktighet.

– Detta är en viktig kärnfråga och vi vill fördjupa deltagandet ytterligare, säger Fredrik Paganus vidare.

Som ett led i denna fördjupning har biblioteket, som är ett integrerat skol- och folkbibibliotek, i samarbete med skolan nyligen skapat en biblioteksgrupp för eleverna. Barnen kan nu välja att vara på biblioteket på elevens val.

– Att köpa in böcker är ett moment i det hela. Sedan handlar det om att eleverna ska få ta del av verksamheten och få en möjlighet att forma det bibliotek de vill ha, säger Fredrik Paganus.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet