Om jag hade ett bibliotek – Kerstin Lundberg Hahn

Kerstin Lundberg Hahn är författare och pedagog. Hon debuterade som barn- och ungdomsboksförfattare år 2000 och har sedan dess bland annat skrivit en serie pusseldeckare och en annan serie om vardagsäventyr. Här avslöjar hon sitt hemliga bibliotek där ett undercover nätverk arbetar med hemliga agenter.

Kerstin Lundberg Hahn. Foto: I. Hahn

Kerstin Lundberg Hahn. Foto: I. Hahn

Mitt bibliotek finns överallt. Det sträcker sig utanför folkbibliotekens och skolbibliotekens väggar. Det är en hemlig organisation, ett under-cover nätverk av människor som bland annat ger sig ut på stan och läser. Du har sett dem på tåg och bussar. Under en period tycktes deras antal minska men vi har rekryterat nya agenter och nätverket växer stadigt. De sitter där och läser för sitt nöjes och sin förkovrans skull och genomför samtidigt Uppdrag Förebild.

Mitt hemliga bibliotek arbetar nämligen för de människor som ibland klumpas ihop under beteckningen barn och ungdomar. De ska få språk och tankeverktyg så att ingen kan sätta sig på dem och manipulera dem, de ska kunna ta till sig berättelser från andra platser och tider så att de förstår sin omvärld och kan påverka den, de ska övas i att tänka ”tänk om” så att de kan … tänka om.

Mitt osynliga bibliotek sträcker sig också in i skolsalarna. Pedagoger är i allmänhet lätta att värva, men inte alltid – det ska erkännas. Dessa framtidskämpar jobbar med högläsning och läsförståelse på många plan. En del av dem har bångstyriga kollegor, eller till och med motsträviga skolledningar. Man tar sig för pannan! Det händer att våra pedagogagenter får ägna sig åt så kallad civil skololydnad när de skjuter timplanen en aning åt sidan och inleder varje skoldag åt väl vald högläsning med genomtänkt undervisning i anslutning.

Mitt bibliotek har ett tätt samarbete med Sveriges barn- och ungdomsboksförfattare. De förser oss år efter år med nyskriven litteratur som får oss att skratta, gråta och häpna, texter om alla upptänkliga ämnen, både skönlitteratur och fakta. Utan dem skulle vårt jobb vara svårt, för att inte säga omöjligt. Elsa Beskow och Astrid Lindgren i all ära, men nutidens barn behöver både klassiker och samtida berättelser. Så, jobba på bara. Vi behöver er.

Mitt bibliotek jobbar också med återetablering av föräldraagenter. Där har vi varit slappa. Endast 35 procent av föräldrar med barn upp till nio år högläser dagligen för sina barn idag (jämfört med 74 procent år 2003). Det är ett stort misslyckande för oss. Det har funnits förslag på att operera in ett högläsningschip i föräldrarna. Det kunde till exempel ske på BVC i samband med barnets vaccinationer eller rent av på föräldrautbildningen, för att få bästa möjliga start för barnen. Men etiska rådet motsatte sig detta så vi jobbar nu med metoder för frivillig anslutning.

Vi funderar härnäst på hur vi ska kunna rekrytera näringslivsagenter till mitt hemliga bibliotek. Där finns outnyttjad potential, men näringslivet har en tendens att i sina satsningar utgå från nytta i form av ekonomisk vinst. Kanske måste frågan ställas väldigt rakt: Vad har just ditt företag att vinna på att dina framtida anställda har ett utvecklat språk, att dina framtida anställda har vana vid att tänka ”utanför boxen”, att dina framtida anställda kan läsa arbetsinstruktioner ordentligt?

Mitt biblioteks valspråk är Högläsning framför allt, och i värdegrunden står det bland annat: Barn är inte ett främmande folk och de bor inte i ett främmande land.

Tack för ordet, och välkommen som agent du också. Du behövs!

Kerstin Lundberg Hahn

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet