Vindkraft ger läskraft

ESKILSTUNA Eskilstuna kommun satsar nio miljoner kronor årligen för att öka elevers lust till läsning och för att ge goda läsvanor i tidig ålder.
– Lässatsningen i Eskilstuna är unik. Den är initierad av politiken, det är mycket pengar och det ska ske under lång tid, säger Karin Zetterberg, bibliotekschef Eskilstuna stadsbibliotek.

I maj 2014 bildade Eskilstuna kommun ett vindkraftsbolag med fyra vindkraftverk. Kraven på vindkraften var att de skulle ge en ekonomisk besparing där kommunen räknade med att få ner sina elkostnader med cirka tio miljoner kronor om året. Pengar som skulle gå till en lässatsning för barn i åldrarna sex till nio år. Kommunfullmäktige beslutade senare att från och med 2015 skulle nio av de tio miljonerna gå till Lässatsningen.

– En av anledningarna till att kommunen satsar så här är ju att måluppfyllelsen i skolan ska bli bättre, säger Karin Zetterberg.

Den arbetsgrupp som bildades insåg ganska snart att det är för sent att börja en lässatsning när barnen är sex år och beslutade att förskolan också skulle involveras.

– Men huvuduppdraget är fortfarande gruppen sex till nio år, förtydligar Anne-Lie Leweby-Andersson, verksamhetsutvecklare i barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Det konstaterades också ganska snart att det behövdes tillföras kompetens och att det var viktigt att hitta en organisation som skulle bestå. Och eftersom Lässatsningen skulle ge barn bra läsvanor både på fritid och på skoltid, bestämdes att satsningen skulle drivas av kultur- och fritidsförvaltningen, Torshälla stad och kommunledningskontoret.

– Vi kommer att hitta samverkansformer för att bland annat utveckla skolbiblioteken och vi kommer att bygga vidare på bibliotekens erfarenhet av att möta barnen på deras fritid, säger Anne-Lie Leweby-Andersson.

Samarbete Från vänster: Karin Zetterberg, Cajsa Broström, Anne-Lie Leweby-Andersson, Helena Nilsson och Camilla Lord.  – Det handlar om barns lust att läsa och lästeamet kommer att rikta sin verksamhet olika under olika tider på året, säger Karin Zetterberg. Foto: Helén Andersson.

Samarbete Från vänster: Karin Zetterberg, Cajsa Broström, Anne-Lie Leweby-Andersson, Helena Nilsson och Camilla Lord.
 – Det handlar om barns lust att läsa och lästeamet kommer att rikta sin verksamhet olika under olika tider på året, säger Karin Zetterberg. Foto: Helén Andersson.

Lästeam

Sedan februari finns det första så kallade lästeamet på plats, ett team som består av erfarna barn- och skolbibliotekarier och som är en samlad kompetens som kommer att rikta sig mot barn i förskolan, elever i skolan och deras föräldrar. Meningen är att lästeamen ska förse pedagoger med inspiration och verktyg. Det är stor efterfrågan på inspiration och inspirationsverksamhet råder ingen tvekan, berättar Cajsa Broström som är teamledare för Lässatsningen.

– Vi bjöd in lärare, pedagoger och skolbibliotekarier till en boktipsarlunch i förra veckan och till och med efter sista anmälningsdag fick vi så många anmälningar att vi inte hade plats för alla på samma dag. Inför nästa tillfälle kommer vi att bjuda in till två boktipsarluncher.

Lästeamets uppdrag är att jobba på både kort och lång sikt och mycket tid går åt till att kartlägga behoven på de cirka 30 skolorna och att hitta rätt kontaktpersoner.

– Än så länge är vi inte formaliserade, säger Cajsa Broström. Vi har fria händer att testa och skapa oss en uppfattning om både kommunala skolor och friskolor.

Samtidigt som lästeamet bygger strukturen på Lässatsningen, jobbar de aktivt med bland annat hett eftertraktade boksamtal i klassrummen, med att sprida information om Lässatsningen, att planera fortbildningsdagar för lärarna och att vara med och utveckla avdelningen för Barn och unga på Eskilstuna stadsbibliotek.

– Vi jobbar verkligen på olika plan i den här satsningen, skrattar Cajsa Broström. Vilket är både lätt och svårt, och vår lärdom från vår första termin är nog att hitta rätt balans.

Engångsbelopp

Redan innan bibliotekskonsulenterna i lästeamet fanns på plats genomfördes aktiviteter i kommunen för att göra Lässatsningen känd. Bland annat erbjöds teaterföreställningar och författarbesök, och till jul delade det ut böcker till alla elever. Under hösten har också alla skolor i kommunen fått en förstärkning på 50 000 kronor för att bygga upp ett mediebestånd eller skapa läsmiljöer på skolan.

– Ett steg i Lässatsningen är att förstärka mängden litteratur som finns runt barnet, att öka tillgängligheten till böcker, säger Cajsa Broström. Alla fick samma summa pengar och vi har inte styrt vad de använder pengarna till, men väldigt många satsade på läsmiljöer i nära anslutning till klassrummen.

Att bidra med en mer kontinuerlig förstärkning av skönlitteratur till skolorna är något som lästeamet funderar över just nu. Ett slags bokpaket som skolorna kan abonnera på och som skickas ut med viss regelbundenhet.

– Det vet ju alla som jobbar med barn att böcker blir gamla och att de gärna läser nya, säger Helena Nilsson som är bibliotekskonsulent i lästeamet och får medhåll av kollegan Camilla Lord.

– Det är viktigt att skolan hela tiden får nya böcker och en del av pengarna skulle kunna gå till att rusta upp skolbiblioteken.

Garantier

Några garantier för en evig Lässatsning i Eskilstuna kommun finns inte, men alla i arbetsgruppen ser positivt framåt.

– Lässatsningen är ett politiskt beslut och kommunen tror verkligen på den, säger Anne-Lie Leweby-Andersson.

– Får vi arbeta efter de intentioner vi har kommer det att visa resultat och då har vi ett starkt stöd från både politiken och från kommunledningen, säger Karin Zetterberg övertygande. Vi kommer att hålla på ett bra tag till.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet