Svenska kulturhus inspirerar nybygge i USA

Foto: Logan Photography

HÄRNÖSAND Det svenska kulturhuskonceptet står i fokus när det ska bli nytt bibliotek i den amerikanska staden Missoula. Nyligen var en delegation på sverigebesök och lät sig bland annat inspireras av Härnösands Sambibliotek.

I den amerikanska staden Missoula, i delstaten Montana, ska man bygga ett nytt bibliotek. Men det ska inte bara bli ett bibliotek, utan ett kulturhus efter svensk modell. Nyligen var en delegation på besök och fick inblick i verksamheten på Stockholms kulturhus, Kulturmagasinet i Sundsvall och Sambiblioteket i Härnösand.

– Att alla kan komma under samma tak och visa musklerna känner vi är ett koncept som är det bästa för vårt samhälle. Det är bättre att jobba tillsammans. Detta är ett steg i rätt riktning, säger Holly Truitt från University of Montana, under sitt besök i Sverige.

Susanne Hägglund (th) guidar Holly Truitt och delegationen från Misoula i USA, där man ska bygga ett nytt kulturhus med bibliotek och andra verksamheter efter svensk modell. Foto: Logan Photography

Bibliotekschef Susanne Hägglund (th) guidar Holly Truitt och delegationen från Missoula i USA, där man ska bygga ett nytt kulturhus med bibliotek och andra verksamheter efter svensk modell. Foto: Logan Photography

Attraktionskraft

Att förena bibliotek och andra verksamheter i gemensamma lokaler är enligt Holly Truitt ett tämligen sällsynt fenomen i USA. Det är också en bidragande orsak till att de fick ta sig hela vägen över Atlanten för att få näring till planerna på ett eget kulturhus. Tanken är att det nya kulturhuset ska stå klart i januari 2019. Om allt går som planerat ska biblioteket dela tak med bland annat ett museum för barn, studios för tv- och bildproduktion, en experimentverkstad och ett forskningsmuseum.

– Vi har många som bor utanför Missoula och kanske bara kommer in till stan ett fåtal gånger. De får tillgång till betydligt fler verksamheter. För universitetet är det en bra plattform för att nå andra delar av samhället och inspirera unga till att utbilda sig vidare, säger Holly Truitt vidare.

Gemenskap

En av utmaningarna i den här typen av verksamheter är att hitta en identitet och skapa bra ytor för samarbeten. Det är inte alltid en gemensam entrédörr öppnar upp för den där gränslösa verksamheten som får allt smälta samman till en kreativ helhet.

– Det är en utmaning att få folk att jobba ihop. Nu har vi fått mer information kring hur vi kan göra. Mycket handlar om att motivera folk, säger Holly Truitt.

En framtidstro

I Härnösand pågår just nu en annan resa. Till årsskiftet flyttar länsbiblioteket och i augusti nästa år lämnar Mittuniversitetet Härnösand. Men det finns mycket positiv kraft kvar i huset och i dagsläget pågår planeringen för den kommande verksamheten. Naturligtvis finns det mycket erfarenhet och lärdomar att förmedla. Men det som stod i fokus var alla idéer och tankar inför framtiden och det nya Sambiblioteket som håller på att ta form. Besöket som var planerat till två timmar blev fyra.

– Det var lyckat. Vi delar samma typ av tankar om att göra saker tillsammans och att göra det attraktivt. Vi har delat med oss av kunskapen att tänka på ett annat sätt och vara öppna för kreativa lösningar. Nu håller vi på att skapa en ny identitet och hitta andra sätt att fylla verksamheten. Vi har en framtidstro och det är något jag tror inspirerar, säger Susanne Hägglund, bibliotekschef på Sambiblioteket i Härnösand.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet