Biblioteken i Borås stärker mötet mellan kulturer

NÖDINGE/BORÅS Biblioteken i Borås tar ett nytt grepp om sitt arbete med att möta olika kulturer. Tillgänglighetsgruppen för Bibliotek i Väst har under två dagar bjudit in personal från olika bibliotek att ta del av en rad olika föreläsningar kring bemötande på Ale Kulturrum i Nödinge. Representanter för Borås stadsbibliotek och Mötesplats Norrby var på plats och berättade om mångfald, kulturmöten och integration.

Läs mer

I nästa nummer av Framsidan kan du läsa mer om arbetet på Mötesplats Norrby i Borås.

Missade du förra numret av Framsidan, så finns där en rad givande läsning kring att möta olika kulturer och vilken roll biblioteket kan ha.
Framsidan 2 2015 Att möta världen

 

Fakta
Bibliotek i Väst är ett samarbete mellan biblioteken i Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Kommunerna har länge samarbetet kring en del inköp av litteratur. 2013 utvidgades samarbetet med en gemensam webbplats. 2016 kommer vi att slå ihop våra databaser till en gemensam. Samtidigt kommer vi att få in en ny medlem i samarbetet – nämligen Lilla Edet.

www.biv.se

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet