Konferens med fokus på bemötande och tillgänglighet

STOCKHOLM Svenska Daisykonsortiet arrangerade i förra veckan sin sjunde konferens i ordningen. I år låg fokus på bemötande och tillgänglighet, att möta personer med behov av tillgängliga medier, och som vanligt bjöd konferensen på ett brett program med allt från Epub3 till social robotik och författarsamtal.

– Jag tycker vi har haft ett bra blandat program med spännande utblickar och teori och verklighet i en bra mix. Och det är extra roligt att det är min första konferens jag är med att arrangera, säger Elin Nord som sedan ett år är ordförande för Svenska Daisykonsortiet. Ett år som hon bland annat har ägnat åt en medlemsenkät där konsortiet hoppas få koll på vilka förväntningar som finns och där en tydlig utmaning är hur förändrade behov ska bemötas för att kunna ge stöd i Daisy-produktionen.

Elin Nord, ordförande Svenska Daisykonsortiet, är nöjd med årets konferens.

Elin Nord, ordförande Svenska Daisykonsortiet, är nöjd med årets konferens.

– Just nu är jag uppfylld av föreläsningen om robotar som jag är så fascinerad av, skrattar hon. Men det jag tar med mig tillbaka till vardagen från årets konferens är nog danska NOTAs projekt Nota Duo där de sammanför elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag vet att elever gärna vill möta andra i samma situation att dela erfarenheter med, så det här vill jag prova i mitt arbete på Göteborgs universitetsbibliotek.

Utblickar

Förutom danska NOTA fanns finska Celia-biblioteket på plats för att berätta om deras nya arbetssätt med kundstrategi och servicedesign. Ett arbetssätt som helt enkelt utgår från användaren och där Celia har forskat en del kring olika kundgrupper och utvecklat olika service för olika kundsegment.

– Det är inte konstigare än att titta på användarnas behov och få ihop det med det vi vill erbjuda, förklarar Minna von Zansen, direktör för kundrelationer på Celia.

Celias flaggskepp sedan två år är projektet Bibliotek för alla som är en ny verksamhetsmodell för utlåning av talböcker i Finland. Modellen har Celia utformat i samarbete med biblioteken i Finland och med hjälp av bland annat  svenska MTM.

En av uppgifterna i projektet har också varit att trygga kunnandet om tillgängliga bibliotekstjänster och man har därför skapat en utbildning som numera ingår som en kurs på högskolan för informations- och biblioteksförvaltning i Finland.

– Kursen ingår i de obligatoriska studierna och det ingår både praktik och teori, säger Minna von Zansen som är väldigt glad över Celias utveckling.

– Jättekul att biblioteken i Finland hoppat på den nya talboksmodellen och jättekul med kursen på yrkeshögskolan. Det finns ett sug och vi måste nå ut till alla.

 

Jesper Klein från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är ny styrelseordförande i internationella Daisy-konsortiet. I sitt föredrag tryckte han på vikten av att bokutgivningen ska inkludera alla och menar att saker och ting håller på att förändras.

– Det finns en annan vana att tänka runt tillgänglighet och Epub3-standarden håller på att erövra hela världen. Vi befinner oss i ett teknikskifte och jag tror att e-böckerna kommer att ersätta ljud- och talböcker och då måste vi kunna urskilja vilka som är tillgängliga.

 

 FAKTA

I nästa nummer av Framsidan kan du läsa en längre artikel med Jesper Klein. Där kan du också bekanta dig med årets Amy-pristagare Jenny Edvardsson och roa dig med ett kåseri signerat aktuella LL-författaren Mats Ahlsén.

Deras föredrag, och övriga från konferensen, finns filmade på mtm.se

Svenska Daisykonsortiets konferens vänder sig till alla som på olika sätt ansvarar för, arbetar med eller är intresserade av att göra information och litteratur tillgänglig.

Svenska Daisykonsortiet bildades 2003 består idag av 45 medlemsorganisationer runt om i landet. Svenska Daisykonsortiet är medlem i det internationella Daisy Consortium.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet