Må bra med böcker

Erfarenhet Arbetet med bokcirkeln har överraskat Ingela och gett henne både erfarenhet och en kunskap om att människor är så mycket mer än vad man ser vid första anblicken. Erfarenheter hon också har nytta av i sitt övriga arbete på biblioteket: – Det kanske låter banalt, men jag försöker se människan och tänka att det är individer det handlar om, säger Ingela Karlsson, bibliotekarie på stadsbiblioteket och ledare för bokcirklarna. Foto: Helén Andersson.

 

NORRKÖPING Norrköping stadsbibliotek har länge arbetat aktivt med läsfrämjande åtgärder mot lässvaga grupper. Flaggskeppet är läsombudsverksamheten, men de senaste åren har också bokcirklar för personer med lättare psykisk ohälsa väckt stort intresse och deltagande. 

Må bra med kultur är region Östergötlands version av Kultur på recept. Verksamheten vänder sig till personer med lättare psykisk ohälsa som rekommenderas att delta i en kulturaktivitet där ett av valen är en bokcirkel på stadsbiblioteket i Norrköping.

– Det är jätteroligt att regionen inser att böcker och läsning kan ha en friskvårdsaspekt, ler Ingela Karlsson, bibliotekarie på stadsbiblioteket och ledare för bokcirklarna.

Ingela har haft en bokcirkel per termin sedan samarbetet med region Östergötland och Må bra med kultur inleddes år 2012. Alla som har valt bokcirkeln som aktivitet har blivit rekommenderade att delta via sin vårdcentral eller annan vårdkontakt, och alla har lättare psykisk ohälsa som till exempel depression eller utmattningssyndrom. De flesta har ensamhet som gemensam nämnare och har angett att det är för att komma ut och träffa andra som de är med.

Deltagarna träffas åtta gånger där de till varje tillfälle har läst samma bok, en bok Ingela försöker anpassa till gruppens sammansättning gällande åldrar, intressen och läsvana.

– Det går inte att hitta en bok som passar alla, men det behöver det ju inte göra heller. Det viktiga är ju diskussionen efteråt och man behöver ju inte tycka om en bok för att delta i den. Många har inte varit med i en bokcirkel förut och många blir förvånade när de går hem med en helt annan uppfattning om en bok än den de hade när de kom, säger Ingela Karlsson och berättar om kvinnan med trötthetssyndrom som inte orkat läsa på många år men som genom cirkeln fått läslusten tillbaka, och om mannen med koncentrationssvårigheter som orkat läsa en hel novellsamling.

– Jättekul, ler Ingela och beskriver skillnaden mot andra bokcirklar med att den här bokcirkeln kräver lite mer omtänksamhet, uppmuntran och lugnare tempo.

– Fast jag har aldrig varit med i någon annan bokcirkel så egentligen vet jag ju inte det, skrattar hon. Men, tillägger hon, deltagarna har ofta lågt självförtroende och kräver både kontinuitet och trygghet.

Regionens rekommendation är att varje deltagare får delta i två omgångar bokcirklar. Sedan ska nya släppas in. Men många ville fortsätta träffas så Ingela bestämde att erbjuda ytterligare en cirkel, en öppen cirkel dit alla är välkomna utan rekommendationer från vården.

– Det går att anmäla sig direkt till biblioteket och den öppna bokcirkeln vänder sig till tidigare bokcirkeldeltagare och alla andra med liknande problem. Så under hösten har jag kört två välbesökta cirklar parallellt. Men mitt nästa drag är att se till att någon i gruppen i den öppna cirkeln är samtalsledare, och att jag bara hjälper till med lokal och böcker.

– De klarar sig utan mig nu.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet