Barnen bygger det framtida biblioteket

MALMÖ I höst slår Malmö stadsbibliotek upp portarna till den nya barnavdelningen. Vägen fram till att portarna går upp har varit kantad av ett aktivt deltagande från barnen själva. Allt för att skapa en miljö på barnens villkor.

Det som går under projektnamnet Lilla Slottet är Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning. Ett omfattande förarbete har pågått under snart tre år och i början av september är det dags att öppna dörrarna till en ny värld för Malmös alla barn mellan noll och åtta år.

– Detta är en åldersgrupp som växer snabbt. Vi har 150 olika språk i Malmö och vi ser ett stort behov av att vara ett stöd till alla barn, säger Malin Gillberg, projektledare för projektet Lilla Slottet.

Arbetet fram till det som inom kort blir den nya barnavdelningen har kantats av ett stort mått av delaktighet. Barn och även deras föräldrar har involverats i processen genom olika typer av dialogworkshops. Personalen har även genomfört en form av deltagande observation för att lära sig mer om hur barn interagerar i olika sammanhang och miljöer. Ett resultat av delaktigheten kan bland annat ses i det kommande naturtemat i rummet. Barnen har också uttryckt önskemål om exempelvis små gömställen och krypin.

Tydlig Malin Gillberg är projektledare för det som går under projektnamnet Lilla Slottet. Vad namnet på den kommande barnavdelningen kommer bli är inte klart. Även i processen kring namnet kommer barnen vara delaktiga. Att jobba med barns delaktighet kräver såväl tid som tydlighet: – Lova inte något du inte kan genomföra, säger Malin Gillberg. Foto: Eget

Tydlig Malin Gillberg är projektledare för det som går under projektnamnet Lilla Slottet. Vad namnet på den kommande barnavdelningen kommer bli är inte klart. Även i processen kring namnet kommer barnen vara delaktiga. Att jobba med barns delaktighet kräver såväl tid som tydlighet: – Lova inte något du inte kan genomföra, säger Malin Gillberg. Foto: Eget

Tydlighet

Det finns många modeller för delaktighet, alltifrån en konsultativ form till att faktiskt vara medbestämmande. En bra grund för delaktighet handlar enligt Malin Gillberg till stor del om att vara tydlig.

– Lova inte något du inte kan genomföra. Det är stor skillnad att säga att de ska få vara med att bestämma namnet på den nya barnavdelningen, istället för att säga att vi behöver hjälp med att komma på ett namn. Det är viktigt att lyssna på barnen och ta deras delaktighet på allvar, men det är också viktigt att vara tydlig med hur mycket de kan påverka, säger hon.

Att släppa in och skapa delaktighet kan också betyda att personalen får släppa lite på sin kontroll. I Malmö har detta bland annat tagit sig uttryck i ett nytt samlingssystem som man tagit fram i samarbete med barnen.

– För många barn är SAB-systemet helt obegripligt. De gör många gånger ingen skillnad mellan skön- och facklitteratur. Det är en större process för personalen och gör det kanske lite svårare att hitta. Men vårt fokus ligger på barnens perspektiv, vilket också kräver att vi vågar släppa en del av vår kontroll om det leder till att barnen hittar bättre, säger Malin Gillberg vidare.

Relationer

Delaktighet handlar även om att bygga relationer och att få barnen att känna sig såväl trygga som sedda. Även detta relationsbyggande arbete kan utmana den mer etablerade föreställningen om yrkesroll och rutiner.

– Det kanske inte känns självklart för ett barn att gå fram till en informationsdisk. Vi har jobbat med bemötande och experimenterat med vår yrkesroll genom att bland annat klä ut oss. Att spela teater ingår kanske inte i vår roll. Men att ta på sig ett par monstertofflor kan väcka nyfikenhet hos barnen och leda till frågor. Det blir ett socialt möte och en mer naturlig ingång till att ställa en fråga, säger Malin Gillberg och understryker att det är berättelsen som står i fokus.

– Grunduppdraget är det samma. Det handlar om att hitta nya sätt att förmedla berättelser och att låta barnens egna berättelser få ta plats, fortsätter hon.

Tar tid

Personalen har också jobbat i tvärgrupper med bland annat just bemötandefrågor. Genom att systematiskt diskutera och utvärdera olika idéer, har lösningar växt fram i ett ständigt flödande utvecklingsarbete.

– Vi gav varandra läxor och en idé som kom fram var att vi skulle ha på oss verktygsbälten för att göra det tydligare vem som faktiskt jobbar på avdelningen, berättar Malin Gillberg.

Att skapa delaktighet öppnar också möjligheter till ett mer gränslöst förhållningssätt mellan bibliotekets avdelning för de lite större barnen, Balagan och den nya barnavdelningen. Det kan handla om äldre barn som arrangerar en teater ihop med de yngre. Att låta barnen själva hålla i olika typer av aktiviteter är också ett sätt att bekräfta deras kunskap och få dem att växa. Samtidigt är det en utmaning att få barnen att känna ett ägandeskap över rummet. Här är inte minst det relationsbyggande arbetet med barnen en väsentlig del.

– Det tar tid att bygga upp och kan ibland vara svårt med de yngre barnen. Men ibland måste det få lov att ta tid för att det ska bli bra. Vi är inne i en väldigt spännande process, säger Malin Gillberg.

Få en känsla

Hon framhäver också att delaktighet inte är ett statiskt ögonblick i ett planarbete kring en ny barnavdelning. Det är en högst levande process som är ständigt pågående.

– Vi jobbar hela tiden med att få in det i våra kroppar och att vi i personalen ska kunna känna direkt när möjligheten att skapa delaktighet finns. Vi vill att barnen ska känna att det är deras plats. Det är inte många platser där barnen har en röst. På sikt handlar det om att lära barnen att de har en rätt att påverka. Det är en demokratisk fråga, säger Malin Gillberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet