Biblioteken och demokratin

 

UMEÅ Den så kallade Marskonferensen i Umeå växer. I år lockade konferensens tema Biblioteken och demokratin, cirka 130 deltagare från hela Sverige.

När Marskonferensen arrangerades första gången år 2008 var anledningen helt enkelt en vilja att erbjuda alla som bor i Norrbotten samlad information om nyheter inom biblioteksområdet.

– Norrland ligger långt bort och vi ville samla det ”gottaste” från bibliotekssverige för alla som inte har möjlighet att resa till andra bibliotekskonferenser, säger en av arrangörerna Bertine Pol Sundström, bibliotekarie på Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå.

– Vi försöker ha ett blandat program. Kanske var det en liten lutning åt forskning i år, men jag är väldigt nöjd med årets konferens där jag tycker att Felicia Margineanu stack ut och väckte många tankar och känslor. En ung människa som gör stor skillnad,

FeliciaSocial entreprenör

Felicia Margineanu var bara 17 år när den arabiska våren inleddes och hon förstod vilket verktyg en mobiltelefon kan vara och att sociala medier kan rädda liv.

– Men tyvärr pratar man om internet och om sociala medier som om det är ett monster. Särskilt när man pratar med barn, då det ofta handlar om självmord, mobbing och psykisk ohälsa. Man normaliserar det hemska i stället för att prata om människorna bakom, säger hon och liknar betydelsen av sociala medier med § 2 i Bibliotekslagen.

– Byt ut ordet bibliotek mot sociala medier, säger hon och menar att vi är på väg från ett informationssamhälle till ett interaktionssamhälle. Som exempel på det berättar hon med stor inlevelse och intensitet sin historia om hur hon under valet 2010, inom loppet av 12 timmar och med hjälp av sociala medier, samlade 10 000 personer på̊ Sergels Torg i en fredlig manifestation mot rasism.

Nu har Felicia Margineanu skrivit en bok, en slags guide, till sociala mediers alla möjligheter, och hon utbildar unga tjejer i fotografering och bildhantering i sitt företag OhSnap! Sweden.

– Det handlar om att utmana skönhetsideal och lära sig mediekritik och genusperspektiv. Många är intresserade och till hösten utökar jag och startar en utbildning i Göteborg.

Filterbubblan, Open access och Wikipedia

Många av konferensens föreläsare uppmärksammade åhörarna på att allt fler befinner sig i en så kallad filterbubbla på internet och på sociala medier. En bubbla där vi grupperar oss och umgås och diskuterar med likasinnade. En bubbla vars konsekvenser kan betyda ensidigt nyhetsflöde skräddarsytt efter vår verklighetsuppfattning.

En av de som varnade för filterbubblan var Beate Eellend, Fil dr och handläggare Kungliga Biblioteket. Hon satte det i relation till den öppna tillgången till kunskap och till forskningsresultat på bibliotek. En tillgång som idag på grund av ekonomi är begränsad, men där biblioteken som betydelsefull aktör kan bidra till att skapa inkluderande och tillgängliga samhällen för alla medborgare.

– Vi vill frigöra forskningsresultat för alla, inte bara för vissa, inte bara för akademin. Och öppen tillgång via internet borde vara en självklarhet, säger Beate Eellend och berättar att det nu finns förslag till nationella riktlinjer för att vetenskapliga publikationer ska vara tillgänglig för alla.

– Det är mycket kunskap som år förlorad när den är inte kommer alla till del, så kanske är det en ny folkbildningstid vi går in i nu, funderar hon.

Ett annat, och lite spektakulärt, sätt att sprida vetenskapliga artiklar och forskningsresultat är via Wikipedia. Olle Terenius, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, berättade om hur de försöker få forskningsresultat att resultera i redigeringar på̊ Wikipedia till gagn för alla.

– På universiteten produceras mängder av kunskap som intresserar allmänheten, men som kan vara svår att nå ut med. SLU är först i Sverige med att presentera forskningsartiklar på Wikipedia. Vi hoppas väcka intresse genom att publicera  pressmeddelandet som är mer beskrivande och enkelt att förstå,  och så länkar vi vidare till ursprungsartikeln.

Fristad

Konferensens andra dag inleddes av Kerstin Brunnberg som, förutom att ge oss en historielektion i yttrande- och tryckfrihet, kunde berätta att hon nyss fått ett nytt uppdrag av regeringen.

– Jag ska opinionsbilda kring frågan om fristäder i Sverige, säger hon berättar att hon är väldigt glad över uppdraget och att det är det mest meningsfulla hon kommer att ha fått syssla med.

FAKTA

Marskonferensen i Umeå arrangeras i samarbete mellan Länsbiblioteket i Västerbotten, Svensk biblioteksförening, Regionföreningen Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.

Marskonferensens övergripande tema var att all offentligt finansierad biblioteksverksamhet enligt Bibliotekslagen har ett gemensamt ändamål som beskrivs i 2 §; ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet