Förlegad skärmtidsdebatt

UMEÅ Tjugo år efter att internet blev ett allmänt begrepp i Sverige är vårt förhållningssätt fortfarande ambivalent, och skärmtidsdebatten när det gäller barn och internet är fortfarande en het och levande fråga.

– Jag skulle helst inte vilja att vi pratar om skärmtid. Det är ett irrelevant begrepp och det blir så fånigt för i det begreppet ingår ju också att prata med mormor på FaceTime. Det är snarare dags att vi pratar om innehåll där studier visar att vad vi gör vid skärmen är viktigare än hur länge vi gör det, säger Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och forskare vid Umeå universitet.

I mer än femton år har Elza Dunkels studerat barns och ungas vanor på internet och genom åren har hon i olika forum svarat på frågor från oroliga vuxna. Hon konstaterar att det är samma frågor som återkommer genom åren och att den största oron fortfarande handlar om skärmtid och om specifika innehåll. Foto: Helén Andersson

Frågor I mer än femton år har Elza Dunkels studerat barns och ungas vanor på internet och genom åren har hon i olika forum svarat på frågor från oroliga vuxna. Hon konstaterar att det är samma frågor som återkommer genom åren och att den största oron fortfarande handlar om skärmtid och om specifika innehåll. Foto: Helén Andersson

Panikförbud

I mer än femton år har Elza Dunkels studerat barns och ungas vanor på internet och genom åren har hon i olika forum svarat på frågor från oroliga vuxna. Hon konstaterar att det är samma frågor som återkommer genom åren och att den största oron fortfarande handlar om skärmtid och om specifika innehåll.

– Just nu är det mycket frågor om den populära appen Periscope som du kan livesända med, säger Elza Dunkels.

Appen Periscope spred sig snabbt och snart började det rapporteras om sexuella förövare som blottade sig och om elever som kränkte varandra. Rapporter som resulterade i att många skolor införde ett förbud av appen och att socialtjänsten i en stad rekommenderade föräldrar att radera appen från sina barns mobiltelefoner.

– Det blir ett sådant hallå kring själva appen. Ett hallå som stämmer väl överens med min forskning att vi befinner oss mitt i en panik med en massa småpanik som poppar upp lite då och då, säger Elza Dunkels och menar att förbud bara leder till att barn utforskar på egen hand tillsammans med kamrater.

– Då kan det gå riktigt illa, för genom förbud lämnar vi barnen ensamma med att hitta egna strategier. Det är vårt ansvar som vuxna att prata med barnen, låta dem behålla appen och i stället använda den som utgångspunkt i en diskussion och kanske få veta vad som är så lockande med Periscope.

Genom att förbjuda vissa sajter och appar skjuter man ifrån sig ansvaret och lämnar barnen utan vägledning, menar alltså Elza Dunkels. Att använda filter och att blockera vissa sajter är inte heller någon bra lösning.

– Den typen av filter och tekniska lösningar fungerar inte och det går alltid att ta sig runt dem. Det handlar om värderingar och istället för att göra de värderingarna genom en teknisk lösning, är det bättre att lägga den tiden på att samtala om saken.

Näthat

Elza Dunkels betonar att nätmobbing är ett komplext fenomen och att vuxna måste vara nyfikna och intresserade av vad unga har att säga. Hon önskar att skolan tog ett större ansvar och hon skulle gärna se nationella direktiv om hur skolan ska arbeta med internet.

– Som det är nu hänger det mycket på skolledning och engagerade enskilda pedagoger i vilken utsträckning det används. Möjligen, tror Elza Dunkels, är det en effekt av skärmtidsdebatten, möjligen är det en känsla av att inte vilja styra i detaljer, men hon tror att mycket skulle komma gratis om skolan började arbeta ämnesövergripande med internet.

– Vi vet till exempel att barn som är vana användare generellt klarar problem bättre, och en positiv effekt skulle vara att minska kränkningar mot och emellan elever. För, betonar hon, det är definitivt ett allvarligt problem att skolan inte alltid uppmärksammar och motarbetar mobbing.

– Det är liksom grunden. Var den sker är faktiskt irrelevant och ofta är grunden kränkningar som börjar i skolan och fortsätter på nätet.

Net Nanny

Net Nanny är ett av de forum Elza Dunkels har för att svara på frågor om barn och internet. Ett drömprojekt som tyvärr inte genererar så mycket frågor längre, men en dröm som lett henne vidare till andra forum.

– Jag har just deltagit i ett lyckat projekt med kundsupport via telefon. En support som eventuellt kommer att permanentas. Men egentligen skulle jag vilja ha en frågelåda som når många som till exempel ett tv-program, radioprogram eller tidningsspalt. Frågorna som kommer är av samma slag och min uppgift är att lugna och peppa och säga; Vad roligt att ditt barn har ett intresse. Nu gäller det att ta vara på det.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet