JO kritiserar inställd föreläsning

GÖTEBORG Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Göteborgs stad efter att stadsbibliotek valt att ställa in föreläsningen ”Invandring och mörkläggning”. 

Det var i augusti 2014 som en förening hyrde in sig på Göteborgs stadsbibliotek för att hålla föreläsningen. Inbjuden föreläsare var den förre detta etnologiprofessorn Karl Ove Arnstberg vars språkbruk i olika media beskrivits som antisemitiskt och vars böcker kallats högerpopulistiska.

Stadsbiblioteket i Göteborg fick, bland annat i social och lokal media, kritik för sitt arrangemang. Kritik bibliotekschef Christina Persson bemötte genom att hänvisa till kommunallagens regler om lika behandling.

Några dagar senare beslutade Stadsbiblioteket ändå att ställa in föreläsningen med förklaringen att risken för ordningsstörning var för stor.

Föreningen valde då att JO-anmäla biblioteket för att ha agerat diskriminerande och för att ha inskränkt yttrandefriheten.

I sitt svar skriver JO att omständigheterna ger intryck av att innehållet och den negativa opinionen påverkade bibliotekets beslut att ställa in föreläsningen. Därför får Kulturnämnden i Göteborgs stad, som svarar för bibliotekets verksamhet, kritik för att ”biblioteket genom sitt sätt att hantera ärendet inte levt upp till regeringsformens krav på objektivitet.”

– Anledningen till att vi avbröt föreningens inhyrning i stadsbibliotekets hörsal var att vi befarande att ordningsstörning skulle kunna uppstå i samband med föredraget. Nu har JO:s beslut kommit. För detta får Kulturnämnden, som ansvarar för bibliotekets verksamhet, kritik. I praktiken innebär detta att vi inte kan hyra ut hörsalen till föreningar och föredrag om inte polisen avråder från uthyrning eller om det finns misstanke om att brott ska begås i samband med uthyrningen. Göteborgs stad arbetar sedan en tid tillbaka med en uthyrningspolicy för stadens lokaler. När den är beslutad blir det den vi utgår ifrån när vi hyr ut, kommenterar bibliotekschef Christina Persson.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet