Kommunens kulturnav

Koll på kulturen  Charlotta Bybergs uppdrag är kommunens offentliga kulturprogram för barn och en stor del av hennes arbetstid ägnas åt administrativa arbetsuppgifter: – Vissa saker kan du göra som bara administratör, men som kultursamordnare måste du också ha kunskap om kulturen på något sätt, säger hon.

UDDEVALLA Kultursamordnaren i en kommun ska se till att alla barn på ett eller annat sätt får ta del av kultur. I Uddevalla sker detta till stor del genom samarbete med skola, bibliotek och offentlig kultur.

De flesta kommuner i Sverige har en kultursamordnare som ser till att kommunens barn får ta del av kultur. Ibland är kultursamordnaren och barnbibliotekarien samma person, ibland är det kommunens kultursekreterare som har uppdraget, och i en del kommuner finns det till och med flera kultursamordnare.

I Uddevalla finns kultursamordnaren Charlotta Charlie Byberg som fokuserar på barnkulturen i staden och som försöker ha överblick och full koll på vad som händer såväl inom den offentliga barnkulturen som kulturutbudet på skolor och bibliotek.

– Jag kan ju till exempel se att vi inte kan ha tre föreställningar samma dag för åldern ett till två år. Så det känns som ett bra upplägg med en kultursamordnare som samordnar, sköter kontakter och avtal, bokar hotell och marknadsför. Ja, egentligen allting ända fram till föreställningsdagen.

När det handlar om den offentliga delen i Charlotta Bybergs uppdrag fungerar biblioteken som bas. Här placeras de flesta föreställningar och evenemang för de allra yngsta barnen och genom ett tätt samarbete planerar de tillsammans bibliotekets program. Hon är övertygad om att biblioteken skulle kunna göra allt detta själv, men att hennes position ger en bra överblick och bättre spridning av barnkulturen i Uddevalla.

– Vissa saker gör ju biblioteken själv, men vi har ett möte i halvåret där vi planerar och pratar om föregående program och om idéer vi har. Efter de mötena är det ett jädra pusslande för min del där det svåra är att få en bra mix på arrangemangen med bra spridning på åldrar och att produktionerna ska få plats i lokalerna med mera. Är det en större produktion, eller en produktion för lite äldre barn, arrangerar vi den i regel på Regionteater Väst. Det är en riktig teater och guld värd, men kan kanske uppfattas som stor och skrämmande för de allra yngsta där biblioteken är ett utmärkt alternativ.

– Jag försöker få det så bra som möjligt i slutändan. För alla.

Kultur i skolan

Charlotta Bybergs uppdrag handlar i grunden om den offentliga kulturverksamheten för barn, men en stor del av hennes fokus ligger på skolan och hon har ett nära samarbete med en skolbibliotekarie, Cajsa Gustafsson, som också fungerar som skolans kultursamordnare. Ett samarbete hon enbart upplever som positivt och ett samarbete som ger henne en bra överblick över skolornas olika behov och vilka eventuella luckor som behöver fyllas.

– Här i Uddevalla tycker vi det är viktigt att skolan har ett ben i kulturen och att kulturen har ett ben i skolan, säger hon och menar att det är ganska självklart med stort fokus på skolan eftersom alla barn finns där. Och en del saker passar kanske inte för offentlig visning, men är utmärkt för skolan.

– Genom ett bra samarbete med skolan kan jag vara mer flexibel och hade jag bara jobbat med det offentliga hade det kanske inte fungerat så.

Arrangörsstöd

Budgeten mellan det offentliga och kulturen i skolan är fördelad på två kommunala förvaltningar. Det offentliga utbudet betalas av Kultur och fritid, och kultur i skolan av Barn och utbildning. Ett arrangemang som, enligt Charlotta Byberg, har både för och nackdelar och en gräns hon ibland skulle vilja sudda ut.

– Ibland tänker jag att det inte spelar någon roll var barnen finns. Det är ju samma barn vi vill nå. Mitt mål är att kultur ska vara en naturlig del i undervisningen.

Uddevalla kommun har också ett grundavtal med Regionteater Väst där alla elever i grundskolan varje år ska få gå på en av deras produktioner. Förutom kommunens budget finns också regionens arrangörsstöd och ett resestöd att söka för kulturaktiviteter. Det är Charlotta Byberg och Cajsa Gustafsson som samlar in alla ansökningar och fördelar dem.

– Att vi är två som har koll på alla stöd och på alla ansökningar gör att vi kan se till att det blir mer kultur för alla. Vi två tillsammans har en grymt bra överblick och kan omfördela och sprida och verkligen maxa de resurser vi har, konstaterar Charlotta Byberg.

En annan effekt av att de två tillsammans har överblicken är att de kan pusha de föreningar eller skolor som vågar söka stöd och satsa för första gången. Och, menar Charlotta Byberg, tack vare arrangörsstödet kan en förening våga prova nytt utan att riskera allt för mycket egna pengar.

– Just det tänker jag är skillnaden. Att det kan bli så mycket mer kultur. Det är det jag tycker är så fantastiskt. Jag älskar arrangörsstödet, säger Charlotta Byberg som är tveksam till om arrangörsstödet skulle utnyttjas fullt ut utan en kultursamordnare med överblick.

– Och det viktigaste är ju att det används.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet