Spelet om berättelsen

GÖTEBORG Berättandet har sett olika ut genom tiderna. Från det muntliga till dagens gränsöverskridande format. Techformance är projektet som kopplar ihop en samisk litterär berättelse med dataspel och teater. Det landar i en interaktiv föreställning där barnen själva kan styra vad som händer på scenen.

Techformance kan en smula grovhugget beskrivas som en upplevelse där barn genom ett dataspel skapar en prolog till en teaterföreställning. Det som händer på scenen bestäms av de val barnen gör i spelet, en form av interaktiv teater som möter barn och unga i dagens verklighet.

– Det känns som vi bryter ny mark här. Forumteater, där barn kan påverka handlingen är inget nytt i sig. Men med detta provar vi nya metoder och skapar en kringupplevelse, som vi tror tar det hela ett kliv framåt, säger Lotta Eldh, på Kultur i Väst, som tillsammans med kollegan Helena Rung ligger bakom projektet.

En aktiv roll

I dagsläget är mycket under utveckling. En grupp barn har genomfört en enklare pilot och utifrån den kommer sedan själva spelet byggas och andra delar av helheten att finslipas. Tanken är att barnen ska välja en karaktär redan i spelet som de sedan följer på scen. Utifrån vissa givna val i spelet kommer sedan föreställningen gestalta sig på lite olika sätt. Barnen har därmed också olika ingångar för berättelsen när den sedan fortsätter på scen.

– Detta är ett sätt att öppna upp för en annan upplevelse i deras mediekonsumtion. En upplevelse där de också blir delaktiga och får en aktiv roll i berättandet, säger Helena Rung.

Över gränser

Projektet är också ett gränsöverskridande samarbete i flera lager. Berättelsen är skapad av författaren Maret Anne Sara, som för drygt tre år sedan debuterade som ungdomsförfattare med boken. Mellom Verderner, en slags samisk fantasyberättelse om syskonparet Sanne och Lemme i en tillvaro av parallella världar. Boken har senare översatts till norska och kommer längre fram även att översättas till svenska. Med utgångspunkt från boken har hon nu skrivit manus för Techformance-projektet. Företaget Mobile Storytelling ska ta fram själva dataspelet. På scenen är det Leif Stinnerbom som står för regin. Han har sedan 90-talet utvecklat stilen och formatet på Västanå teater i Sunne, där han idag är verksam som teaterchef. Leif Stinnerbom jobbar bland annat med teaterföreställningar inspirerade av folkmusik och dans och har således en lång erfarenhet av att korsa konstformernas olika gränser.

– Det är spännande att jobba med alla dessa människor, som kan tänka utanför teaterns gränser. Vi har även ett samarbete med kompositören Anna-Karin Klockar som ska skapa olika musik- och ljudillustrationer. Sedan ska vi försöka engagera en isländsk scenograf, vilket kommer göra det till ett ännu större nordiskt samarbete, säger Helena Rung vidare.

Vinst för barnen

Själva ordet Techformance bygger på idén att komma bort från en mer traditionsbunden uppfattning om en föreställning. Att utforska berättandet i olika format förekommer också i olika sammanhang. Liknande projekt finns i Kanada och på närmre håll driver Interactive Institute Göteborg projektet In a coded reality, där deltagarna genom neurologiskt gränssnitt påverkar utfallet av en berättelse på scen. Riksteatern har tidigare också haft projekt som på olika sätt har testat scenkonstens gränser. Den här typen av projekt väcker frågor kring vem som äger berättelsen. Det blir också ett utforskande kring gränsen mellan en slags deltagande kultur och en mer passiv upplevelsekonsumtion.

– Vi vet att det tänks i olika delar av scenkonstvärlden. Nu finns det också andra tekniska förutsättningar för att driva den här typen av projekt än för tio år sedan. Nya sätt att berätta skapar nya möjligheter. Det är en stor vinst för barnen att de kan koppla ihop ett spel med en berättelse och få en vibrerande helhetsupplevelse. Detta är ett sätt att vara angelägna för dagens barn, säger Lotta Eldh.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet