Tillgängligt barnkalas

GÖTEBORG Tillgänglighet är kanske inte det första man tänker på när det är dags för en stadsfestival som Göteborgs Kulturkalas. Men Göteborg & Co har tillsammans med Kultur i Väst under några år tagit stora kliv mot ett tillgängligt kulturkalas för alla barn.

I augusti varje år förvandlas gator och torg i Göteborg till en av Nordens största kulturfestivaler. En del av Göteborgs Kulturkalas ägnas åt barnen och hela den centralt belägna Trädgårdsföreningen förvandlas till ett enda stort barnkulturkalas.

– Kultur i Väst har ett uppdrag att arbeta för alla barn, så för tre år sedan bestämde vi oss för att försöka göra Barnens Kulturkalas i Göteborg mer tillgängligt. Vi hade tre målsättningar; det ska vara gratis, det ska vara mer kultur och det ska vara mer tillgängligt, berättar Eva Johansson, konsulent tillgänglighet på Kultur i Väst.

Ramper ingår Målet är att tillgänglighet ska vara ett naturligt tillstånd i kulturlivet och Eva Johansson drömmer om den dagen då ramper ingår när en scen ska byggas. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Ramper ingår Målet är att tillgänglighet ska vara ett naturligt tillstånd i kulturlivet och Eva Johansson drömmer om den dagen då ramper ingår när en scen ska byggas. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm

Översyn

Tillsammans med producenten för Barnens Kulturkalas bestämdes att det inledande tillgänglighetsarbetet skulle få ta tre år. Första året ägnades bland annat åt en översyn av den fysiska tillgängligheten som till exempel grusgångar, skyltar och buller.

– Första året handlade väldigt mycket om att granska och titta på vad som kan göras, säger Eva Johansson som är angelägen om att berätta om ett gott samarbete med Barnens Kulturkalas där en gemensam målsättning är att fler barn ska kunna ta del av kalaset.

– Att göra alla evenemang gratis var aldrig något problem att genomföra. Och även om Kulturkalasets producent i sin tur har fler att övertyga, sopades det bort grus på trädgårdsgångarna för att underlätta för rullstolar och informationsskyltarna sänktes till lägre höjd.

Under första året genomfördes också en utbildning för alla medverkande som ägnades åt att ge förståelse och ökad medvetenhet om hur det är att leva med en funktionsnedsättning.

– Vi skapade en utbildning där vi försökte få dem att tänka på hur deras aktivitet ska nå fler barn och barn med funktionsnedsättning.

Kriterier

Andra året fick deltagarna titta på sin aktivitet utifrån Västar Götalandsregionens fem kriterier för tillgänglighet där det handlar om att göra det enklare för den som har svårt att se, höra, röra sig, tåla vissa ämnen eller svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

– Det blev plötsligt mycket mer konkret och en stor entusiasm bland deltagarna, minns Eva Johansson leende och berättar bland annat om en skål med färgglada öronproppar som plötsligt dök upp i entrén till det bullriga Växthuset.

– Man mognade och vågade tänka lite bredare och det märktes en stor skillnad.

Nu närmar sig den tredje säsongen och det är dags att försöka få fler barn med funktionsnedsättning att hitta till Barnkulturkalaset. Eva Johansson är väl medveten om att barn med funktionsnedsättning inte är vana vid att kunna delta och därför inte hittar till Kulturkalaset.

– Min förhoppning är att de som kommer ska känna sig delaktiga och att den känslan sprider sig.

Dokumentation

Ett mer övergripande mål är att samla alla kunskaper från de tre utvecklingsåren och ta fram en guide som ska kunna användas av andra arrangörer. Och Eva Johansson tror att sådant här arbete smittar av sig. Hon kan redan se effekter på en del av Göteborgs kulturinstitutioner där Kulturkalasets deltagare tagit med sig sin erfarenhet tillbaka in i ordinarie verksamhet. Svårigheten tror hon ligger i att hitta ett sätt att bygga arbetet så att det inte bara hänger på en person, utan att det är verksamheten som bär frågan.

– Det behövs rutiner och förankring för att det ska fungera. Men alla som jobbar med kultur vill ju att fler ska få ta del, så det känns ju som en naturlig utveckling. Man har bara inte tänkt eller vågat eller förstått tidigare.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet