Vägning av bäbisar på bibliotek

SÖDRA RYD I Södra Ryd i Skövde har BVC och biblioteket inlett ett samarbete där de erbjuder språkutvecklingssamtal och vägning av baby vid samma tillfälle. På biblioteket.

Fem små barn i åttamånadersåldern kryper runt på den runda, mjuka mattan och biter nyfiket på de böcker de hittar. Runt mattan sitter deras mammor och håller ett vakande öga på sina telningar samtidigt som de lyssnar på barnbibliotekarie Johanna Muntzing och distriktsjuksköterskan inom barnhälsovård och BVC, Helén Lindström, som pratar om språkutveckling.

– Börja tidigt och läs för era barn, det är viktigt för ordförståelse och framtida språkutveckling, uppmanar Johanna Muntzing.

– Fundera över vilket ert känslospråk är och prata mycket med era barn. De har mycket att vinna på att lära sig flera språk, säger Helén Lindström.

Samarbete

Det är tredje gången som BVC och biblioteket bjuder in till en träff på biblioteket. Just i dag hade elva föräldrar anmält sig. Att bara fem dök upp kan eventuellt förklaras med förkylningstider. Annars är just svårigheten att få föräldrar att komma till biblioteket en av anledningarna till att Johanna Muntzing tog kontakt med BVC och Helén Lindström som då berättade att BVC hade samma problem med att få föräldrarna till träffarna på BVC som handlar om språkutveckling.

– När Helén berättade att om det är något föräldrar aldrig missar så är det ett tillfälle att väga barnen, så dök idén upp om att slå ihop tillfällena, berättar Johanna Muntzing.

– Det är ju jättebra samverkan att vi får hit föräldrarna. Många vet inte ens att biblioteket finns. Och det är ju inget problem att bära med sig en våg hit, tillägger Helén Lindström och visar den praktiska väskan hon transporterar den lilla vågen i.

Samarbete Elma Hasanbegovic och Helén Lindström från BVC tillsammans med Johanna Muntzing från biblioteket pratar om små barns språkutveckling för föräldrar till bäbisar i åldern åtta till tio månader.  – Att de kan väga sin baby vid samma tillfälle gör besöket mer attraktivt, säger Johanna Munting. Foto: Helén Andersson.

Samarbete Elma Hasanbegovic och Helén Lindström från BVC tillsammans med Johanna Muntzing från biblioteket pratar om små barns språkutveckling för föräldrar till bäbisar i åldern åtta till tio månader.
 – Att de kan väga sin baby vid samma tillfälle gör besöket mer attraktivt, säger Johanna Munting. Foto: Helén Andersson.

Samtal om språk

Hittills har träffarna på biblioteket varit frivilliga dit föräldrarna har bjudits in till en vägning. Men Helén Lindström har planer på att göra träffen obligatorisk och låta den ingå i föräldraprogrammet. Södra Ryd är ett typiskt mångkulturellt förortsområde och Helén Lindström tycker att information till nyblivna föräldrar om språkutveckling är viktigt.

– Att de får komma till biblioteket och liksom känna på verksamheten är mer effektivt än om vi pratar om det på BVC.

Varje träff inleds med en rundvandring på biblioteket där Johanna Muntzing berättar om barnavdelningen, om böcker på olika språk, pekböcker, sångböcker och böcker för föräldrar om barns utveckling.

– Och så brukar jag fråga om alla har lånekort, och är det någon som inte har brukar de vilja få ett vid de här tillfällena, ler Johanna Muntzing som ändå tycker det är för tidigt efter bara tre träffar att säga om föräldrarna återkommer till biblioteket.

Efter rundvandring och prat tar Helén Lindström med sig den lilla vågen till ett mindre rum bakom lånedisken. Ett efter ett kläs barnen av och bärs iväg för att vägas och föräldern har en stund av enskilt samtal med Helén.

Alla mammor uttrycker sig positivt över besöket på biblioteket och innan de klär på sin baby för att gå hem får de med sig en pekbok och De små barnens bok.

– Idag blev det så himla bra. Föräldrarna pratade verkligen med varandra och de fick se hur barnen tog kontakt med varandra, säger Helén Lindström nöjt när hon packar ner vågen och återvänder till BVC.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet