Algoritmer och nästa generations Pippi

LIDKÖPING Från flanellograf till algoritmer. Samarbete, tematisk pedagogik och normkritik var ingredienser i programmet under konferensen Bibliotopia.

Erik Fichtelius har en nyhetsreporters driv att jobba med snabba deadlines. Sedan han tog sig an uppdraget som samordnare för en nationell biblioteksstrategi har han dock fått göra avkall från sin vana att leverera färdigt material till lunchekot. Med en deadline för den nationella biblioteksstrategin 2019, är processen en annan. Under Bibliotopia på Folkets hus i Lidköping presenterar han några tankar kring vad som är ett bibliotek, såväl som nyckelord för den framtida biblioteksutvecklingen.

– 400 journalister från olika delar av världen granskade tillsammans dokument från en suspekt advokatfirma i Panama. Det de hade gemensamt var algoritmer. Jag tror algoritmer blir ett nytt buzzword, säger Erik Fichtelius.

Han har på tidigare konferenser gjort sig känd för sin retropedagogik genom sin flanellograf på scen. Den här gången bjuder han på det digitala bildspelets estetik. Med bilder på sina egna google-sökningar illustrerar han i takt med publikens sökningar i sina mobiler och surfplattor hur vi alla lever i våra egna filterbubblor. Ingen sökning är den andre lik. Sökmotorernas algoritmer styr vad vi ser vilket också påverkar förutsättningarna för samhällets demokratiska utveckling.

– Ska man tala om bibliotekens framtid måste vi också prata om algoritmer och bibliotekariens professionella ethos, fortsätter han.

Vilka algoritmer som styr den framtida biblioteksstrategin är kanske inte riktigt lika tydligt som filterbubblans olika sökresultat. Arbetet kantas fortfarande av dialog med olika aktörer och inom kort ska det tillsättas en expertgrupp. Ett brett engagemang kring strategin tar sig uttryck i gruppen för den nationella biblioteksstrategin på Facebook, som bjuder på en rad inlägg och värdefull input i arbetet. Med referenser till en amerikans förlaga presenterar Erik Fichtelius också tankar kring ett nationellt digitalt bibliotek, som ska preciseras närmre till hösten.

Digitalt samarbete

Under en följande session  talar Annamaria Björklin, bibliotekschef från Bollnäs, om turerna kring ett regionalt digitalt samarbete. Det går under namnet HelGe omfattar 45 bibliotek i 10 kommuner i Gästrikland och Hälsingland, som har gemensam katalog och en gemensam webb. En av utmaningarna är att få alla med på banan.

– Det handlar om att i första hand bestämma sig för att vi ska samarbeta. Sedan får man lägga hur vi skriver katalogposter och andra detaljer åt sidan, säger hon.

Liknande samarbeten finns på andra håll i exempelvis delar av Skåne och Västra Götaland. Hur erfarenheterna från dessa samarbeten fångas upp i tankarna kring ett nationellt digitalt bibliotek återstår att se.

Behrang Miri pratar om bibliotek och inkludering under konferensen Bibliotopia i Falköping. Foto: Fredrik Svedemyr

Behrang Miri pratar om bibliotek och inkludering under konferensen Bibliotopia i Falköping. Foto: Fredrik Svedemyr

Inkludering för framtiden

Biblioteken har olika roller. I Norge betonar man bibliotekets roll som arena för debatt, medan vi här i Sverige tenderar till att mer tala om kunskapsförmedling. Under eftermiddagen tar Behrang Miri upp folkbildningen och vikten av inkludering. Han värnar den tematiska pedagogiken och hittade själv en ingång till språket genom att förena hiphop med lärande.

– Jag ville bli Sveriges bästa rappare och då behövde jag lära mig fler ord för att kunna göra bra rim. Jag läste nationalencyklopedien. Min musiklärare visade mig hur Nas hade samplat från Beethoven och jag började lyssna på klassik musik och lärde mig massor om män i peruker. Genom att utgå från ett intresse kan biblioteken bidra till ungas lärande, säger Behrang Miri.

Läs mer

Behrang Miri skriver nytt kapitel 

Erik Fichtelius leder arbetet med nationell biblioteksstrategi

Att meta data – debattinlägg av Erik Fichtelius

Den tysta kunskapens kraft – om inkludering och kunskap

Utifrån sin egen historia och livsberättelse lyfter han samtidigt vikten av att tänka normkritiskt för att bryta strukturella orättvisor i samhället. Inte minst behöver biblioteken skapa en bättre representation i såväl personalgrupper som vilka berättelser de förmedlar i sina hyllor.

– Jag älskar Pippi. Men hennes pappa var kolonisatör. Vi behöver nästa generations Pippi, som kanske har en mamma med slöja och bor i förorten. Vi behöver bli medvetna om våra normaliserade strukturer. Inkludering är A och O för en demokratisk utveckling, säger Behrang Miri.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet