Asylsökande får besök av Bokstart

VÄSTERNORRLAND Länsbiblioteket i Västernorrland är en av Kulturrådets nya piloter i den läsfrämjande satsningen Bokstart. I Västernorrland kommer man att rikta in sig på asylsökande småbarnsföräldrar.

Kulturrådet fördelade i början av året 3,8 miljoner i stöd till pågående och nya pilotprojekt inom ramen för Bokstart. De nya pilotområdena ska ha fokus på glesbygdsområden och det är Region Jämtland/Härjedalen och Länsbiblioteket Västernorrland som ska driva projekten.

– Vi tänker att de som verkligen drabbas av att bo i glesbygd är de asylsökande som kan hamna på de mest märkliga ställen långt ute i skogen långt från all kommunal service och kommunikationer, säger Eva Nordlinder, biblioteks- och litteraturkonsulent Länsbibliotek Västernorrland.

Länsbibliotek Västernorrland har anställt två personer till projektet som inledningsvis kartlägger asylboende, kontaktar ansvariga och samordnar samarbete med BVC och barnbiblioteken i länet. Eva Nordlinder tror att arbetet kommer i gång till sommaren och att Pilotprojektet Bokstart i Västernorrland kommer att ha ett visst fokus på hela familjen.

– Vi vill ge både mammor och pappor den här informationen och inspirationen, säger hon och berättar att de kommer att använda den litteratur som ingår i Bokstartpaketet, men också använda sig av informationsmaterial de själva tagit fram i det egna projektet Språkjakten.

– Det var ett projekt vi hade tillsammans med logopeder i länet och informationsmaterialet, som är på 16 språk, handlar om barns läsning.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet