Biblioteket förmedlar vänner för livet

NORRKÖPING Det sociala mötet kan många gånger vara det som öppnar dörren till en ny värld. En kopp kaffe som kanske leder till oväntade möjligheter. På biblioteket i Norrköping har man nu provat idén med att låna ut en svensk. Ett sätt att skapa möten och jobba med integration på samma gång.

– Det är integration på en slags basnivå där två människor möts. Vi plockade idén från andra och tyckte det var en bra fortsättning på läxhjälp, språkcafé och annat arbete vi har drivit tidigare. Det har gått så bra att vi nu har fått ta en liten paus, berättar Håkan Blomkvist på Norrköpings stadsbibliotek, som är initiativtagaren till Norrköpings version på ”Låna en svensk”.

Ett första möte

Inte sällan är det enkla saker som får det där lyckade utfallet. Tanken att människor träffas för att prata är i grunden inget komplicerat. Men när det sker i institutionaliserade former kräver det naturligtvis ett visst mått av administration.

– Vi samarbetar med Frivilligcentralen, som redan är engagerade i läxhjälpen och språkcaféet. Vi fick ihop ett 30-tal frivilliga som ville ställa upp.

De frivilliga svenskarna för utlån fick lite kort beskriva sig själva och lämna sina kontaktuppgifter till biblioteket. Beskrivningarna om varje person samlades sedan i en pärm som andra kunde bläddra i.

– Det var viktigt att första mötet skedde på biblioteket, så vi kunde registrera lånet. Det är mycket en trygghetsfråga. Sedan kunde personerna naturligtvis fortsätta att träffas och ta en fika på stan eller något annat, fortsätter Håkan.

Gör skillnad

Många av de frivilliga fick ganska snabbt många möten bokade. De kom till en brytpunkt då de helt enkelt inte kunde ta på sig fler möten och projektet fick ta en paus. Strax efter utvärderade Håkan insatsen. En av deltagarna uttrycker det så här:

”Några har jag träffat flera gånger, andra bara vid något tillfälle. Gemensamt för alla jag pratat med är deras behov av att prata svenska… Det gör mig ännu mer motiverad att vara aktiv i detta första steg i dessa människors integration. Det är inte alltid så lätt att göra skillnad, men här känns det faktiskt som att jag gör skillnad för dessa människor som nästan alla beskrivit samtalet med mig som det första personliga samtalet med en svensk utanför SFI”.

Vänner för livet

Samtidigt pekar utvärderingen på att det finns en del lärdomar att förmedla för andra bibliotek som funderar på något liknande.

– Som vid alla nya projekt har det varit en del praktiska problem i början. Förfrågningar om att låna en svensk har visat sig ta mycket tid i infodisken eftersom de frivilliga inte alltid går att nå per telefon, säger Håkan.

Han framhäver därför att det kan vara en idé att fråga de frivilliga om de kan tänka sig att tillåta att biblioteket lämnar ut deras telefonnummer, för att intresserade låntagare själva sedan ska kunna ta kontakt. Håkan ser vidare att det också finns ett stort värde i att försöka bygga upp en tillräckligt stor ”samling” innan start. Detta mot bakgrund av det stora intresset.

– Jag hade tankar om att det kanske kunde bli problematiskt. Men utvärderingen är översvallande positivt. Några har fått nya vänner, kanske för livet. Jag hoppas det kan bli ett permanent inslag i bibliotekets integrationsarbete, säger Håkan.

Nära rekord

Tidigare i år presenterade Norrköpings stadsbibliotek sina besökssiffror. Antalet fysiska besök, inklusive alla filialer och bokbussen har ökat med 45 procent. I absoluta tal handlar det om 1 488 603 besök, vilket är nära toppnoteringen från 1999 på 1 518 427 besök. En stor del av ökningen beror på antalet nyanlända.

– Vi vet att vi spelar en en viktig roll och ger språkliga och kulturella ingångar till det svenska samhället, säger bibliotekschef Birgitta Hjerpe.

Människor som växer

Biblioteken har ett rikt programutbud som riktar sig till olika målgrupper och speglar behovet av såväl läsfrämjande insatser för barn, som språkhjälp för vuxna. Samtidigt är delar av integrationsarbetet en del i bibliotekets flöde av tjänster och utbud på ett ibland nästan omedvetet sätt.

– Det är roligt med olika typer av spetsprojekt. Men jag tänker på mötesplatsen och allt som sker i vardagen utan att vi tänker specifikt integration. Det kan vara folk som kommer hit för att få hjälp med olika saker eller bara för att logga in på vårt trådlösa nätverk. Det viktiga är att vi kan göra en skillnad och få människor att växa, säger Birgitta Hjerpe.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet