En dag om forskningscirklar

MALMÖ Kultur Skåne tillsammans med Malmö Högskola och 15 bibliotekarier har under våren utforskat olika former av läsfrämjande verksamhet. I veckan presenterades deras arbete på ett seminarium i Malmö.

Lotta Bergman, Malmö Högskola och Karin Ohrt, utvecklare litteratur och bibliotek, Kultur Skåne som båda är nöjda med dagen. – Deltagarna visar verkligen många olika sätt att problematisera och utveckla det arbete de gör, säger Karin Ohrt.

Lotta Bergman, Malmö Högskola och Karin Ohrt, utvecklare litteratur och bibliotek, Kultur Skåne som båda är nöjda med dagen.
– Deltagarna visar verkligen många olika sätt att problematisera och utveckla det arbete de gör, säger Karin Ohrt.

Sju bibliotek i Skåne och Halland har under våren deltagit i forskningscirklar om aktionsforskning som metod och redskap för läsfrämjande arbete på sina respektive bibliotek.

– Aktionsforskning är en metod för förändring och professionell utveckling. Vårt arbete i forskningscirklarna har byggt på en kontinuerlig dialog och på mötet mellan deltagarnas egen erfarenhet och den forskningsbaserade kunskapen, förklarar Lotta Bergman, lektor vid Malmö Högskola och en av handledarna för projektet.

Under seminariedagen presenterade cirkeldeltagarna sina forskningsprojekt som handlade om allt från spontana boksamtal, mikrolektioner för högstadieelever, nischade bokcirklar, poesi och barnlitteratur för nyanlända och aktionsforskning som redskap för bibliotekschefen.

– Alla projekt är angelägna var och en på sitt sätt och tryggheten med att ingå i en grupp gör att deltagarna vågar göra saker de aldrig  vågat göra annars, säger Lotta Bergman som menar att deltagarna både har fått redskap för att kritiskt granska sitt eget arbete med läsfrämjande verksamhet och handlingsberedskap till förändring.

Under arbetet har deltagarna också fått skriva en både individuell och en gemensam reflekterande loggbok.

– Skrivandet är en viktig del i processen och alla får skriva artiklar om sitt arbete. Artiklar som ska samlas i en antologi som kommer att presentera på Bokmässan i Göteborg i höst.

 


 

FAKTA

Region Skåne fick årsskiftet 2014/2015 en miljon kronor från Kulturrådet till forskningsbaserat
läsfrämjande. Pengar som bland annat gått till forskningscirklar.

Syftet med forskningscirklarna har varit att generera ny kunskap om läsfrämjande som är
relevant och användbar för folkbiblioteken nu och i framtiden.

Kultur Skåne fortsätter sitt samarbete med Malmö Högskola
och planerar en ny omgång forskningscirklar under 2017.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet