Erfarenhetsutbyte i Zagreb

ZAGREB IFLAs sektion Public library arrangerade i mars ett öppet seminarium med fokus på projekt riktade mot utsatta biblioteksbesökare. Framsidan följde med den svenska IFLA- delegationen till seminariet i Zagreb i Kroatien.

kartazagrebDet är den nionde mars och våren har kommit till Zagreb i Kroatien. Träden i parken mellan stadens tågstation och Zagrebs stadsbibliotek lyser ljusgröna och på marken blommar vårlökar för fullt. Jag är på väg till seminariet som ska vara på stadsbibliotekets barnavdelning vars entré anonymt gömmer sig några meter från ingången till stadsbiblioteket.

Att kliva in på barnbiblioteket i Zagreb är som att förflyttas till 1960-talet. Samma barnanpassade små stolar och bord som fanns på bibliotek och barndaghem då, finns här nu. Samma lukt av många böcker på rad, samma tidsanda i affischerna på väggen och samma kulramar i lekhörnan.

Bibliotekarier är i full färd med att ställa i ordning för dagen och visar mig ut på innergården där det står en vagn med kaffe och små kakor bredvid de två, låga barnanpassade bänkarna. Solen skiner, kaffet är sött och på gården intill hänger tvätt utanför flagnande fönsterkarmar.

Inflytande Lo Claesson, Anette Mjöberg och Torbjörn Nilsson tycker alla att de genom sitt engagemang och arbete inom IFLA kan hjälpa till att stärka rätten till informationsfrihet i världen.  – Det är ett kollegialt stöd över gränserna där det handlar om det fria ordet och om access till information. Och det känns riktigt bra, säger Torbjörn Nilsson. Foto: Helén Andersson.

Inflytande Lo Claesson, Anette Mjöberg och Torbjörn Nilsson tycker alla att de genom sitt engagemang och arbete inom IFLA kan hjälpa till att stärka rätten till informationsfrihet i världen.
 – Det är ett kollegialt stöd över gränserna där det handlar om det fria ordet och om access till information. Och det känns riktigt bra, säger Torbjörn Nilsson. Foto: Helén Andersson.

Engagemang

Gården fylls sakta av dagens seminariedeltagare och jag hör språk från stora delar av världen. Den här gången är det representanter från elva länder och tre kontinenter som tagit sig till Zagreb och gemensamt för dem alla är ett engagemang för internationella biblioteksfrågor och möjligheten att inspireras och utbyta erfarenheter. Snart får jag sällskap av de tre svenska deltagarna som alla ska hålla föredrag under dagen. Medan vi njuter av vårsolen pratar vi om sektionens arbete och pratar om hur olika förutsättningarna är för att delta på det årliga mötet. Många åker på egen bekostnad andra har full ersättning från sin arbetsgivare.

– Jag tror det handlar mycket om ekonomi att inte fler, och framförallt fler yngre bibliotekarier är engagerade i IFLAs arbete, säger bibliotekschef Torbjörn Nilsson från Malmö som tycker det är dags för en generationsväxling.

– För det måste vi erkänna att vi är lite till åren komna de flesta av oss i den här sektionen i alla fall. Och jag tycker det är jätteviktigt att en yngre generation engagerar sig internationellt och jag tycker det är jätteviktigt att dela erfarenheter och skapa nätverk, säger han och får medhåll av kollegorna Anette Mjöberg från Hässleholm och Lo Claesson från Vaggeryd som berättar varför de väljer att varje år lägga några semesterdagar på IFLAs möten runt om i världen.

– Det är oerhört intressant med internationella möten och att få utbyta erfarenheter, och bland annat IFLAs guidelines inom olika verksamhetsområden är ett viktigt och betydelsefullt arbete, säger Lo Claesson.

– Att få större förståelse för kulturella skillnader. Som till exempel när vi diskuterar priser på e-böcker i olika länder och att då höra om länder där det handlar om att överhuvudtaget få elen att fungera. Och samtidigt förstå att bibliotek världen över brottas med samma problem som till exempel oönskade politiska beslut och högervindar är insikter jag fått genom mitt arbete i sektionen, säger Anette Mjöberg.

Det handlar om det fria ordet

Sektionen Public library är i motsats till andra sektioner inom IFLA mer övergripande och de tre svenska deltagarna skulle önska ett tydligare uppdrag.

– Vi vill hjälpa till att utveckla biblioteken i världen och vi gör det genom vår hemsida, vår blogg och genom våra återkommande möten runt om i världen. Men rätten till information och möjligheten att använda digitala resurser är inte lika självklar i alla delar av världen. Det krävs något mer, menar Anette Mjöberg som ändå är hoppfull och tror att sektionen kommer att hitta något att jobba med när det gäller bibliotekens betydelse för samhällsutveckling och invånares utbildning.

– Arbetet inom IFLA gör att kollegor från hela världen, oberoende av religion, kön eller länders statsskick kan träffas och utbyta information, skapa strategier och gemensamma mål för biblioteksarbete och samarbete. Ett arbete som förhoppningsvis leder till att stärka rätten till informationsfrihet i världen.

Seminarium

Det är dags att börja seminariet och inifrån rummet hörs ett allt högre sorl. Seminarierummets inramning andas fortsatt samma 60-tal som barnbiblioteket och på scenen syns stora blomsterarrangemang och markerade sittplatser där dagens talare likt en kör får ta plats.

Fakta

IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions.

FLA är en oberoende, internationell ickestatlig och icke vinstdrivande organisation som samlar informationsspecialister, bibliotekarier och deras användare i hela världen. Inom IFLA finns 43 sektioner med olika inriktningar. Det är här det mesta programarbetet bedrivs.

Varje sektion har en styrelse som består av minst 10 och högst 20 ledamöter. IFLAs medlemmar väljer kandidater till styrelsen och man väljs på fyra år med möjlighet till ytterligare en lika lång period.

Public Library Section är en av de 43 sektionerna och ska främja utvecklingen av offentliga bibliotek världen över.

Sverige är det Torbjörn Nilsson, bibliotekschef Malmö stadsbibliotek, Lo Claesson, bibliotekschef Vaggeryd och Anette Mjöberg, bibliotekschef Hässleholm som ingår i styrelsen i Public Library Section.

Är man medlem i Svensk Biblioteksförening kan man söka bidrag för att delta i IFLAs arbete och den årliga konferensen.

Att seminariet i Zagreb är öppet för andra än styrelsemedlemmarna i sektionen Public library är ovanligt. Annars träffas styrelsemedlemmarna en gång om året för så kallade terminsmöten och däremellan har de skype-möten och nationella möten. Men medlemmarna i den kroatiska sektionen ville ta tillfället i akt och bredda mötet för att dela erfarenheter och inspiration.

– Vi vill etablera och stärka kontakter mellan bibliotek i Kroatien och internationella kollegor, säger Liljana Sabljak, bibliotekschef i Zagreb, som förklaring.

Under dagen fick seminarieåhörarna ta del av erfarenheter från Spanien, Kroatien, Finland och Sverige. Montserrat Espuga från biblioteket i Font de la Mina i Spanien berättade om deras verksamhet för och med romer, Pirkko Lindberg från Tampere i Finland berättade om bibliotekets samarbete med barn och om Tampere Children´s Parliament och från Kroatien fick vi höra exempel på bibliotekens samarbete med volontärer och från olika biblioteks arbete med unga, med hemlösa och med funktionsnedsatta.

Från Sverige lade Torbjörn Nilsson fokus på bibliotekets reception och på mötet med låntagaren. Lo Claesson och Anette Mjöberg hade en gemensam presentation om svenska bibliotek som en mötesplats för alla och hur svenska bibliotek arbetar med integration.

– Jag tror att de nordiska länderna har kommit väldigt långt vad det gäller biblioteksverksamhet och jag tror att det är bra om vi kan förklara lite varför vi kommit så långt. Så vi inte bara framstår som ett slags elitlag, säger Torbjörn Nilsson.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet