Ny regional biblioteksplan i Västra Götaland

GÖTEBORG Kultur i Väst presenterade tidigare i våras en ny regional biblioteksplan. Den lyfter en rad prioriterade områden och ska vara en grund för den regionala biblioteksverksamheten. Förhoppningen är att den ska utveckla bibliotekens arbete runtom i kommunerna. 

Den nya regionala biblioteksplanen för Västra Götalandsregionen, som presenterades tidigare i våras, tar avstamp i den regionala kulturplanen. Regionen ska genom Kultur i Väst inspirera till nya och innovativa idéer för biblioteken som mötesplatser samt läsfrämjande för barn och unga. Ett annat utvecklingsområde tar fasta på att vidareutveckla inspirationsmöten och konferenser. För Kultur i Västs räkning har sedan den regionala biblioteksplanen konkretiserats till fyra arbetsområden med folkbiblioteken i fokus:

• Lärande och utveckling

• Läsa, förstå och uppleva

• Öppenhet och tillgänglighet

• Digital delaktighet

Västra Götalandsregionen har 49 kommuner med alltifrån 5 000 till 500 000 invånare. Det finns 179 folkbibliotek, varav 55 är integrerade skol- och folkbibliotek. Tanken är att dessa konkreta arbetsområden ska stärka bibliotekens verksamheter runtom i regionen med tydliga åtaganden för Kultur i Väst. Det tar sig uttryck i ett arbete att förmedla kunskap och metoder, främja samarbete, såväl som sprida inspiration och idéer för framtidens bibliotek.

– Den nya biblioteksplanen har fokus på andra områden än den tidigare och kommer styra vår verksamhetsplanering fram till 2019. Bibliotekens arbete utvecklas om planens intentioner kan förverkligas. Men villkoret för detta är att Kultur i Väst kan jobba fokuserat med planen och att biblioteken är beredda att ta emot arbetet, säger Bengt Källgren, enhetschef och tillika länsbibliotekarie på Kultur i Väst.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet