Om jag hade ett bibliotek – Annette Rosengren

Annette Rosengren är författare och etnolog. Hennes böcker och andra texter genom åren handlar bland annat om människor i glesbygd, familjelivets och vardagens mening och struktur i småsamhället, mäns bilintresse, fängelseliv, hemlöshet och social utstötning i storstaden, flyktingar som söker asyl och kämpar för en bättre framtid och för att bli trodda.

Annette Rosengren, författare och forskare.

Annette Rosengren, författare och forskare.

I mitt bibliotek finns böcker på svenska, farsi/dari, arabiska, sorani, urdu, kinesiska, ryska, armeniska, spanska, grekiska, polska och alla andra språk som talas och läses i Sverige idag. Det är delvis som Internationella biblioteket i Stockholm, som för varje språk har hyllmeter av kvalitetslitteratur. IB lånar ut till hela landet och innebär att alla i Sverige kan läsa böcker på sitt ursprungsspråk. Mitt bibliotek är i mycket som ett välfungerande kommunalt allmänbibliotek och lite till. Bland annat har det obegränsad inlåningsrätt till internationell vetenskapslitteratur (inlåningsrätten är begränsad idag, jag går inte in på detaljer).

Jag måste också genast säga att mitt bibliotek har mycket god ekonomi och existerar i en tid när stat, kommuner och landsting har insett det förnuftiga i att ge biblioteken mycket resurser.

I mitt bibliotek har alla rätt att låna och vistas, bara man följer regeln att lämna tillbaka och inte vara högröstad och störa andra. De som kommer hit är i alla åldrar, talar alla möjliga språk och har många olika nationaliteter. En del är asylsökande eller papperslösa, och just de behöver ibland biblioteket för att komma över information, som kan vara livsviktig som bevis på att Migrationsverket ska tro på deras skyddsbehov.

Mitt bibliotek är en lugn vrå för människor som lever sina liv på gator och i parker, och att använda toaletterna är gratis för alla.

Mitt bibliotek är vackert och har utsikt mot natur. Jag tänker särskilt på stadsbiblioteket i Halmstad med sin vackra placering över Nissan. Bokhyllor och annan inredning är i ett ljust träslag. Väggarna är ljusa.  Fåtöljerna har en mild grön färg.

Mitt bibliotek har en fridfull atmosfär och är också en mötesplats. Att det finns datorer respekterar det faktum att alla i Sverige faktiskt inte har dator och internet, och ibland inte ens vet hur det fungerar, och den hjälpsamma och kunniga personalen (bibliotekspersonal är nästan alltid så) handleder och förklarar tålmodigt.  I mitt bibliotek talar de dessutom många språk och har den mest varierande bakgrund. Som alla som besöker mitt bibliotek tror de på alla människors lika värde, och de menar att invandring och kulturmöten motverkar kulturell och ekonomisk stagnation och fördelar jordens resurser bättre.

Biblioteket har ett populärt café. Där finns inte så mycket att välja på, men det som finns är mycket gott. En del besökare sitter och läser här. Biblioteket samarbetar med skolan i närheten och dess utmärkta skolbibliotek. Eleverna kommer gärna hit. Många elever har ett ursprung i andra länder och de lockar hit föräldrar, släktingar och vänner, som alla tycker att detta bibliotek hör till det bästa som finns i staden.

Mitt bibliotek har en aktiv hemsida på flera språk. Redaktören publicerar intervjuer med författare, översättare och förläggare – ungefär som Támás Gergely gör för Internationella biblioteket. Redaktören, andra anställda och en del besökare skriver på hemsidan om aktuella politiska och kulturpolitiska händelser inklusive litteratur i olika länder. Redaktören är en mycket öppen människa, har ett brett internationellt kontaktnät och är en stor resurs för detta bibliotek. Fantastiskt, tänker jag ibland, att hen vill arbeta just här! Hen svarar också för bibliotekets programverksamhet med debatter och författarmöten. Där lyfts bland annat Fristadsförfattarna fram, och biblioteket har nära kontakt med Svenska PEN. Självklart betalar biblioteket de framträdande författarna enligt Författarförbundets och Författarcentrums arvodesrekommendationer. Här visar också stadens filmklubb film med hög kvalitet.

Mitt bibliotek är ett älskat mångkulturellt centrum i staden, som också ordnar kulturträffar där man pratar och tränar svenska. Hit går invånarna för att det är så vackert och för att man vet att här är alla lika mycket värda. Här växer insikten om hur världen är beskaffad och vad som tvingar människor att bli flyktingar. Men här ges också redskap att motarbeta intolerans, rasism och annat som inte är bra i vårt samhälle.

Text: Annette Rosengren

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet