Silent Books förenar

ARVIKA Projektet Silent Books startades av IBBY Italia efter att de första strömmarna av flyktingar kommit i land på ön Lampedusa. Nu har Silent Books kommit till Sverige och biblioteket i Arvika är ett av de första att delta.
– Projektet Silent Books vill överbrygga kulturella och språkliga barriärer. Genom att använda ordlösa barnböcker kan alla ta del av samma berättelser oavsett härkomst och språk, säger Cay Corneliuson, projektledare för svenska Silent Books.

Ett tiotal kvinnor och nästan lika många barn sitter runt det stora bordet som är fullt av färgglada garnnystan, stickor och virknålar. Kaffe, saft och kanelbullar väntar på en vagn bredvid och en trappa ner leker de yngre barnen med dockor, lego och pussel. Det är måndag och Svenska Kyrkan tillsammans med Röda Korset och studieförbundet NBV arrangerar kvinnocafé i församlingshemmet någon kilometer från flyktingboendet i Glava, en liten ort tre mil från Arvika.

Alla tittar nyfiket upp från sina arbeten när Maria Wiman från Arvika stadsbibliotek sticker in huvudet och hälsar. Hon är här varannan måndag och har med sig en vit plastlåda full av Silent Books-böcker och en del av kvinnorna och barnen vet vem hon är, andra är nya.

– Det känns alltid lite nervöst att komma hit eftersom jag aldrig vet vilken situation som väntar. Jag vet inte om det är fem eller 25 barn, jag vet inte vilka åldrar eller vilka nationaliteter. Och eftersom det inte finns någon tolk får jag förutsättningslöst göra vad jag kan, säger Maria.

Det är fjärde gången Maria besöker kvinnocaféet sedan biblioteket anslöt sig till projektet Silent Books. Hittills har det mest varit barn mellan tre och fem år och redan vid andra tillfället var det så många barn att hon beslöt att i fortsättningen ta med sig kollegan Erika Thorstenson till Glava.

– Det är skönt att vara två och kunna dela upp barnen i mindre grupper. Men också att kunna prata med någon om sina upplevelser och erfarenheter.

Etablerar samarbete Maria Wiman och Erika Thorstensson hoppas på ett fortsatt samarbete med flyktingförläggningen i Glava.  – Jag önskar att de här barnen ska få samma utbud som alla andra barn har på ett bibliotek med sagostunder, barnteater och allt, säger Maria Wiman. Foto: Helén Andersson.

Etablerar samarbete Maria Wiman och Erika Thorstensson hoppas på ett fortsatt samarbete med flyktingförläggningen i Glava.
 – Jag önskar att de här barnen ska få samma utbud som alla andra barn har på ett bibliotek med sagostunder, barnteater och allt, säger Maria Wiman. Foto: Helén Andersson.

Språkutveckling

I lekrummet en trappa ner pågår ett intensivt lekande. Tre flickor i fyraårsåldern pysslar med några dockor, en pojke lägger pussel och en annan rör runt i en låda med legobitar. Ingen av barnen tar någon notis om böckerna som Maria och Erika lägger upp på bordet, så istället tar de var sin bok och ansluter sig till de lekande barnen på golvet. Medan barnen fortsätter sin lek, visar och berättar Maria och Erika om bilder i böckerna och till slut, efter en ganska lång stund, fungerar taktiken och de lyckas fånga barnens intresse och kan berätta om Max och om Lilla Kanin.

– Och här lägger sig Lilla Kanin i sin säng, berättar Maria.

– Säng, upprepar barnen unisont och pekar på docksängen de just bäddat till en docka.

– Jag får dramatisera och använda händer och ansiktsuttryck mycket mer, men får jag kontakt finns ögonblick som verkligen glimmar till. Som till exempel när de unisont upprepar ord jag säger, både på svenska och på sitt eget språk. Det tycker de är roligt och det blir väldigt mycket språkutveckling samtidigt, säger Maria.

Textlösa böcker

Det ingår 14 blandade boktitlar i svenska Silent Books-lådan, böcker som ska ses som förslag och som revideras efterhand. De 14 grundboktitlarna är alla textlösa böcker med ett rikt bildspråk och anpassade efter svenska förhållanden, noggrant utvalda av IBBY Sveriges arbetsgrupp för Silent Books, och där flera av böckerna anknyter till teman som ensamhet och längtan.  Det är böcker både utgivna i Sverige och i andra länder och en bok som snabbt blivit populär bland de lite äldre barnen i Glava är Var är tårtan? av The Tjon-Khing.

Fakta

IBBY Italia startade år 2012 projektet ”Silent Books from the world to Lampedusa and back”.

IBBY Sverige startade hösten 2015 Silent Books Sverige.

Silent Books Sverige är ett pilotprojekt med syfte att utveckla metoder för att arbeta med textlösa böcker i samarbete mellan folkbibliotek och flyktingförläggningar.

Fem kommuner deltar i pilotprojektet som kommer att utvärderas i oktober.

Projektet har tagit fram en handbok som kan användas av intresserade som arbetar med barngrupper på flyktingförläggningar.

Silent Books Sverige har stöd från Kulturrådet, Svensk Biblioteksförening och stiftelserna Solkatten och Helge Ax:on Johnson.

– Boken om tårtan är svår att motstå och lätt att ta till sig även för de barn som har svårt att koncentrera sig, säger Maria och berättar att många av de barn hon hittills mött aldrig sett en barnbok förut och aldrig tidigare suttit med en vuxen och läst en saga. Ett faktum som bidrar till svårigheten att skapa kontakten som får barnen att sitta ner och lyssna och titta på bilderna. Men när det väl sker, berättar Maria, kan oväntade saker hända.

– Vid ett tillfälle var det en pojke som satt kvar efter att vi läst klart boken Resan av Aaron Becker. Kanske var det boken, kanske var det tavlan på väggen bakom mig med motiv av ett hav med en båt som fick honom att berätta sin historia för mig. Han pekade på tavlan och började räkna upp länder han åkt genom, han pratade om Daesh och drog över halsen i en avrättningsrörelse. Med hjälp av sina händer, tavlan på väggen och lite Googlande från min sida, berättade han om hela sin dramatiska flykt från Mosul i Irak till Glava i Värmland.

– Och det är ju precis vad Silent Books handlar om, att låta bilden vara utgångspunkt för samtal och kommunikation.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet