Mötesplats

Mötesplats

2016 års upplaga av Bokmässan i Göteborg är igång. Som vanligt med ett stort och brett utbud, och som vanligt en kollegial mötesplats över alla gränser.

Mycket är sig likt på årets Bokmässa, men redan tidigt på torsdagsmorgonen utspelade sig en högtidlig invigning på Biblioteks och berättarscenen. Så nu är det officiellt. Biblioteksmagasinet Framsidan heter nu noll27!

Myndighetsövergripande skolbibliotekgrupp

Skolbiblioteksfrågan i Sverige uppfattas ofta som komplex och svår att överblicka. Åtta myndigheter har därför på initiativ av Kungliga Biblioteket, KB, gått samman och bildat en myndighetsöverskridande skolbiblioteksgrupp.

– Vi ville göra arbetet med skolbiblioteken ordentligt och göra det gemensamt. Vi ville samordna och stärka det arbete som redan görs, säger Elin Lucassi, ansvarig för KBs arbete med skolbiblioteksfrågor.

På plats i KBs monter på Bokmässan fanns fyra av myndigheterna för en snabb presentation av deras samarbete som hittills resulterat i rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? En rapport som presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut och vad som kan sägas om skolbiblioteksläget idag.

– Gruppens nästa steg är att lämna över sammanställningen till gruppen som jobbar med det nationella biblioteksstrategiuppdraget och bolla frågan med dem, säger Elin Lucassi och berättar att den myndighetsöverskridande gruppen kommer att fortsätta arbeta tillsammans.

Mångspråkstorg

Mirjam Önner på Mångspråkstorget. Foto: Helén Andersson

Mirjam Önner på Mångspråkstorget. Foto: Helén Andersson

I samarbete med Internationella biblioteket presenterar Bokmässan i år Mångspråkstorget med litteratur på ett 40-tal språk. Ett tjugotal förlag och organisationer finns representerade och en extra satsning görs på barnböcker.

På själva Mångspråkstorget avlöser programpunkterna varandra, men det var i sista stund det blev något program att tala om.

– För två veckor sedan fick vi uppdraget att sätta ihop ett program för scenen på Mångspråkstorget. Jag tycker vi lyckats bra med tanke på den korta tiden och vi har ett blandat program med förlagsrepresentanter, författare och projektpresentationer, säger Mirjam Önner från Göteborgs stadsbibliotek.

– Och i helgen kommer vi att ha sagostunder på olika språk, säger Jenny Hjalmarsson från biblioteket i Västra Frölunda som hoppas att  Mångspråkstorget återkommer på nästa års Bokmässa.

– Med bättre framförhållning av programplaneringen, tillägger Mirjam Önner leende.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet