Ny delegation för läsfrämjande

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin presenterade under Bokmässan beslutet att tillsätta en delegation för läsfrämjande riktat till barn och unga. Delegationen är del av regeringens insatser inom Hela Sverige läser med barnen. Ordförande för delegationen blir Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Samarbete är ledordet kring satsningen på en nationell delegation för läsfrämjande insatser för barn och unga. Inte bara kultur- och utbildningsdepartementet ska hitta varandra. Även andra aktörer i samhället ska samlas kring att hitta läslusten. Foto: Fredrik Svedemyr

Samarbete är ledordet kring satsningen på en nationell delegation för läsfrämjande insatser för barn och unga. Inte bara kultur- och utbildningsdepartementet ska hitta varandra. Även andra aktörer i samhället ska samlas kring att hitta läslusten. Foto: Fredrik Svedemyr

– Katti Hoflin är som klippt och skuren för det här uppdraget. Hon är driven, kunnig och tar plats i debatten för att fler barn och unga ska lockas att läsa mer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Läsförståelse är grundläggande för allt lärande. Och det finns inga genvägar. Vi måste ha mer läsning i skolan, föräldrar måste läsa mer med sina barn och barn måste få fler tillfällen att själv upptäcka läsningen. Allt och alla behövs. Delegationen kommer samla Sverige med målet att jobba tillsammans för att stärka läsning. Det är en helt avgörande uppgift för vår framtid, som demokrati och kunskapsekonomi, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Läsdelegationen har i uppdrag att samla insatser för läsning inom skola, kultur, idrott och föreningsliv och utanför skolan. Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Delegationen ska bland annat:

  • kartlägga och följa utvecklingen på området samt säkerställa att uppföljning kan ske i enlighet med de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument,
  • skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan, bland annat genom att anordna utåtriktade aktiviteter och arbeta läsfrämjande,
  • driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter det att delegationen har avslutat sitt uppdrag, och
  • vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med utgångspunkt i skolans styrdokument och de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande, inom oförändrade kostnadsramar för den statliga kultur- och utbildningspolitiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet