Regeringen satsar på fristadskonstnärer

Regeringen satsar på fristadskonstnärer

Kulturdepartementet vill utveckla det svenska fristadssystemet och har gett Kerstin Brunnberg i uppdrag att stödja och främja det svenska systemet.
– Frågan om fristadssystemet är väsentlig för att upprätthålla yttrandefriheten och framförallt den konstnärliga friheten, säger Kerstin Brunnberg.

Det finns i dag tretton fristäder och fyra regioner i Sverige som under två år erbjuder bostad och mat till en förföljd konstnär i behov av skydd. Fristadssystemet i Sverige började som stöd för hotade skribenter men omfattar numera även andra konstnärliga yrkesgrupper som drabbas av censur och förtryck.

– Det är viktigt att det är skyddsbehovet som är avgörande. Det handlar inte om att det ska vara en konstnär som är viktigare eller mer känd än någon annan, säger Kerstin Brunnberg och berättar om fristädernas internationella nätverk ICORN som är de som tittar på skyddsbehovet för alla som söker en fristad och som sedan förser nätverkets medlemmar med namn att välja bland.

– Det är en väldigt stark organisation som skapar förutsättningar för kommuner och regioner att bli fristäder.

Utrymme Förutom att se till att det blir fler fristäder vill Kerstin Brunnberg jobba på att ge dagstidningarnas kultursidor möjlighet att låta fristadsförfattare skriva där.  – Precis som Svetlana Aleksijevitj skrev krönikor i Göteborgsposten under sina två år som fristadsförfattare i Göteborg. Foto: Helén Andersson

Utrymme Förutom att se till att det blir fler fristäder vill Kerstin Brunnberg jobba på att ge dagstidningarnas kultursidor möjlighet att låta fristadsförfattare skriva där.
 – Precis som Svetlana Aleksijevitj skrev krönikor i Göteborgsposten under sina två år som fristadsförfattare i Göteborg. Foto: Helén Andersson

Sammanhang

Under hösten kommer Kerstin Brunnberg att ta kontakt med alla kommuner och de fristadsförfattare som nu finns i Sverige för att göra kortare intervjuer och höra om deras erfarenheter och hur den fortsatta framtiden ser ut.

– Två år går väldigt fort och vad händer sedan om konstnären inte kan åka tillbaka till sina hemländer, funderar hon.

Enligt en överenskommelse mellan Migrationsverket, Kulturrådet och PEN får en fristadskonstnär automatiskt stanna i Sverige om hen kan försörja sig. Därför, tror Kerstin Brunnberg, krävs en diskussion om hur fortsättningen för dessa konstnärer kan se ut och hur långt en kommuns ansvar sträcker sig.

– Det är viktigt att fristadkonstnären under sina två år hamnar i rätt sammanhang och inte blir sittande i sin lägenhet och är skyddad. De ska kunna utöva sin konst och verka i olika sammanhang och möta sin publik. I det sammanhanget är biblioteken oerhört väsentliga, men vi måste bli bättre på att på olika sätt dra nytta av fristadskonstnärerna. Jag skulle önska att fler tack vare fristadssystemet får möjligheten att komma i kontakt med en konstnär från ett annat land.

Yttrandefrihet

Kerstin Brunnberg ser regeringens uppdrag som ett opinionsbildande uppdrag och hon menar att det krävs större medvetenhet kring frågan så att den inte tappas bort när annan yttrandefrihet diskuteras. Hon vill ta reda på hur stat och kommuner tillsammans kan ta ett ansvar för den konstnärliga yttrandefriheten och hon kommer själv att ta alla chanser och möjligheter till att prata om frågan.

– Jag känner mig tacksam som genom det här uppdraget får legitimitet och en skyldighet att prata om det i olika sammanhang. Och även om det är en liten insats inom ett område så är det något man måste göra. Det handlar om respekten för konsten och för den konstnärliga verksamheten. På köpet hoppas jag att fler ska förstå yttrandefrihetens värde.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet