Regionalt stöd till fristäder

Regionalt stöd till fristäder

Som en av landets fristadsregioner främjar Västra Götalandsregionen yttrandefriheten. Genom ekonomiskt och konsultativt stöd är förhoppningen att fler kommuner ska bli fristäder. 

Arbetet handlar mycket om att informera om hur det fungerar och vad det innebär att vara en fristad. Det är ett långsiktigt arbete, säger Johanna Lindström, koordinator för fristäder i Västra Götaland.

Beredskap

Den kommun som bestämmer sig för att bli fristad, måste först fatta ett politiskt beslut och sedan söka medlemskap i den internationella organisationen International cities of refuge network, ICORN. Därefter kan kommunen söka pengar från regionen för att täcka ungefär halva kostnaden för fristadsarbetet.

– Det är många i en kommun som kan bli engagerade i arbetet. Det är inte bara en fråga för kulturförvaltningen att ordna med författarkvällar eller skapa möjligheter för ett kollegialt utbyte. Det kan också beröra andra delar av den kommunala verksamheten, som socialförvaltningen, det kommunala bostadsbolaget och kommunens säkerhetschef. Alla kanske inte blir direkt berörda. Men det måste genomsyra hela den kommunala organisationen. Alla måste vara beredda, förklarar Johanna Lindström vidare.

Ta ställning

Yttrandefriheten sträcker sig över många konstarter och innebörden av att vara en fristad är idag bredare än att ta emot en förföljd författare. Det kan även handla om andra konstnärliga utövare. De fristadskonstnärer eller författare som kommer har olika förutsättningar att agera i offentligheten. Ofta finns det kanske en vilja i kommunen att personerna ska kunna framträda på bibliotek eller i olika offentliga sammanhang. Det är inte alltid det går. Men oavsett graden av möjliga framträdanden,  framhäver Johanna Lindström att det finns ett värde i sig att vara en fristadskommun.

– Det är en strukturell fråga. En kommun som tar beslutet att vara en fristad visar att man tar ställning för yttrandefriheten. Det behöver inte vara beroende av att fronta med en viss person. Yttrandefriheten är en komplex fråga och det är viktigt att hela tiden hålla diskussionen levande, säger hon.

Tre kommuner

Västra Götalandsregionen har sedan 2014 varit fristadsregion. I budgeten finns utrymme för tre fristäder. Samtidigt pågår en diskussion om hur stödet kan breddas för att skapa utrymme för fler. I dagsläget finns det två kommuner som officiellt får stöd från Västra Götalandsregionen för sitt arbete med att vara en fristad, Göteborg och Uddevalla. Borås har nyligen fattat beslut om att bli fristad, men har ännu inget regionalt stöd.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet