Välkommen till Kanini

Välkommen till  Kanini

Efter tre års planering och arbete är det äntligen dags att hälsa alla barn välkomna till Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning Kanini. Första helgen i september invigdes Kanini som skapats av, för och med barn.

Framför barnens hemliga ingång till Kanini trängs och köar ett trettiotal högljudda andraklassare. Det är två klasser från Holmaskolan i Malmö vars elever och lärare under tre år hjälpt biblioteket utveckla barnavdelningen. Nu är det dags för smygpremiär och när de blir insläppta rusar de vant in på biblioteket och är snart utspridda på Kaninis alla avdelningar.

– Det här är barnens plats där delaktighet är ett ledord. De har till och med varit med och bestämt hur muffinsen ska se ut på premiärfikat, säger barnbibliotekarie Marie Lassen.

För alla barn Kanini är Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning för alla mellan noll och åtta år. Här finns avdelningarna Gryningen för de minsta, Skymningen för de mellan fyra och fem år och Skuggan för de mellan sex och åtta år. Avdelningen Regnbågen är en verkstad för digitalt och fysiskt skapande, Grottan är en plats för filmvisning och lässtunder, och i Bokskogen finns en picknickglänta. Foto: Helén Andersson

För alla barn Kanini är Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning för alla mellan noll och åtta år. Här finns avdelningarna Gryningen för de minsta, Skymningen för de mellan fyra och fem år och Skuggan för de mellan sex och åtta år. Avdelningen Regnbågen är en verkstad för digitalt och fysiskt skapande, Grottan är en plats för filmvisning och lässtunder, och i Bokskogen finns en picknickglänta. Foto: Helén Andersson

Bokskogen

Bokskogen är navet på Kanini med trädformade bokhyllor, grön matta och läsplatser både uppe i träden och i undanskymda kojor. I bokhyllorna står fackböcker tillsammans med skönlitteratur och däremellan digitala pekskärmar.

– Barnen önskade mycket natur så hela biblioteket bygger på natur med många krypin och grottor och en del trädbokhyllor det går att klättra i, säger Marie Lassen och berättar att böckerna i bokhyllorna på Kanini är organiserade och sorterade i ett alldeles nytt och unikt system som utgår från ord, skapat efter barns önskemål om hur de hittar på ett bibliotek.

Barnens plats

Sagorummet Grottan är helt interaktivt och bjuder på bild, ljud och ljus med både analoga och digitala sagor på olika språk och Krumelurmaskinen tar emot tecknade bilder som senare får en plats på Krumelurväggen i Bokskogen. Och namnet Kanini är, efter flera omröstningar, barnens val. Det sägs att de vuxna valde ett helt annat…

– Hela biblioteket bygger på barnens önskningar och ger utrymme till både rörelse och lugn. Det handlar om att bli sedd och om att bli tagen på allvar. Kanini är en lekfull plats, men inte en lekplats, säger Marie Lassen.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet