En dag om läsning

En dag om läsning

Kultur i Väst har under hösten arrangerat två seminariedagar om läsning där den första riktade in sig på forskning. Nyligen var det dags för den andra dagen som bjöd på exempel på olika läsfrämjande satsningar och så kallade ”best practice”.

Som av en händelse presenterades en färsk PISA-studie bara för någon dag sedan och efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Med detta som utgångspunkt inledde Michael Tengberg, docent vid Karlstad universitet, seminariedagen med att konstatera att vi är tillbaka på samma nivå som undersökningen år 2009 och att problemet fortfarande är det samma.
­ – Vi måste fortsätta titta på orsakerna på varför elever har problem med läsning.

Bibblix

Sedan ett drygt halvår tillbaka har barn mellan 6-12 år i Stockholm, Malmö och Katrineholm tillgång till den digitala läsappen Bibblix. Appen är ett resultat av flera års arbete och är tänkt som ett digitalt möte med bibliotekarien där appen är anpassad efter barnens behov av information för att hitta böcker de är intresserade av

– Särskilt fokus läggs på bokens omslagsbild och på en specialskriven beskrivningstext, säger projektledare Mikael Tuominen som tillsammans med Marianne Wallin, interaktionsdesigner på Stockholms stadsbibliotek, fanns på plats för att berätta om appen.

Det tillkommer ungefär fem nya boktitlar varje vecka och hittills innehåller Bibblix cirka 2 000 boktitlar och har cirka 26 00 användare. Bibblix är ett pilotprojekt framtaget av Stockholms stadsbibliotek i samarbete med Malmö stadsbibliotek med bidrag från biblioteket i Katrineholm som också är med som testkommun. Intentionen är att fler kommuner ska kunna ansluta sig så att fler barn får tillgång till appen, och Mikael Tuominen avslöjar att det inletts samtal med SKL om en plattform för delning.
– Förhoppningsvis händer det något under 2017.

Bibliotekspodd

I Halmstad sker en del av bibliotekets litteraturförmedling sedan mars 2015 via Bibliotekspodden. Från ett rum på biblioteket sänder bibliotekarierna Jeanette Malm och Elisabeth Skog varje vecka ett program och hittills har de sänt cirka 80 program. I 30 minuter pratar de om litteratur, läsning och livet och ibland smyger det in en gäst i form av en författare, minister, lokal politiker, äventyrare eller en kollega.
– Samtalen handlar om litteraturförmedling, läsglädje och litteratur och vi avslutar alltid med att alla ger ett boktips, säger Jeanette Malm.
– Så därför får ni ett boktips av oss nu, tillägger Elisabeth Skog. Den tid då ljuset avtar av Eugen Ruge. Läs den!

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet