Ett gemensamt ansvar

Ett gemensamt  ansvar
Förståelse Brit Stakston säger att hon vill hjälpa till att ta bort rädslorna kring digitalisering.  – Jag har en enkel pedagogisk utgångspunkt som är att du kan inte förändra något om du inte förstår. Vi måste alla vara väldigt aktiva och faktiskt se hur mycket positivt som finns. Foto: Helén Andersson

Förståelse Brit Stakston säger att hon vill hjälpa till att ta bort rädslorna kring digitalisering.
 – Jag har en enkel pedagogisk utgångspunkt som är att du kan inte förändra något om du inte förstår. Vi måste alla vara väldigt aktiva och faktiskt se hur mycket positivt som finns. Foto: Helén Andersson

Digitaliseringen av vårt samhälle är omfattande och vi påverkas alla dagligen av den. Det finns de som menar att den digitala utvecklingen kan jämföras med tiden då vi gick från bondesamhälle till industrisamhälle.
– Vi är mitt inne i den här utvecklingen och min utgångspunkt är att det är en bildningsfråga som ligger hos oss alla. För vi är ute på en gemensam resa där vi alla har ett ansvar att förstå mer av den digitala utvecklingen, säger Brit Stakston, mediestrateg, debattör och författare som har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att fundera över digitaliseringens påverkan på samhället.

Det är en mörk novembereftermiddag och jag träffar Brit Stakston på hennes kontor i centrala Stockholm. Utomhus blåser den snöblandade nederbörden sidledes och hon tar emot mig med varmt te och levande ljus på bordet. Brit Stakston har tillbringat dagen på Skolforum i Älvsjö och berättar hur spännande hon tycker det är att följa hur skolan tack vare digitaliseringen fått ett förlängt kollegium, att hon tycker det är en fröjd att se både skolchattar och rektorschattar som ett forum för utveckling. Och hon tror inte att tiden är långt borta när programmering blir ett ämne i skolan.

– En ökad digital förståelse, även om inte alla behöver kunna kodning, kommer att vara en otroligt central komponent för att klara ett yrkesliv och är jämförbart med att kunna läsa och skriva.

Digital kompetens

Brit Stakston ser positivt på digitaliseringen. Hon menar att den i stort är oerhört positiv för samhällsutvecklingen och ger oss bland annat möjligheten att visualisera, gestalta och förklara saker på ett helt nytt sätt. Samtidigt säger hon, börjar nu också mer negativa aspekter skönjas. Det finns ett gigantiskt informationsövertag bland de som tidigt förstått digitalisering. Detta märks tydligt bland digital opinionsbildning och det behövs till exempel ökad kunskap om hur vi kommer utanför filterbubblan. Och för att inte sitta i händerna på tekniken behöver vi en digital kompetens på en nivå där vi förstår med både ett programmeringsperspektiv och ett användarperspektiv.

– Utvecklingen har gått så fort att alla inte har hängt med och de här kunskapsklyftorna kan vara en fara och därför har vi alla ett ansvar att se till att alla får tillräckligt med kunskap för att kunna delta i debatten.

I kölvattnet på den snabba digitala utvecklingen menar Brit Stakston att det följer en historielöshet. Hon kallar det barnsjukdomar och hon ger exempel på sådana i till exempel journalisters bevakning av både den senaste svenska valrörelsen och presidentvalet i USA. Här har medier urskiljningslöst publicerat tweets och klipp som snurrar på nätet bara för att möjligheten finns och för att det är bråttom. Istället för att ge sig tid att kontrollera uppgifterna och utgå från journalistikens hantverk.

– Mitt recept är bildning. Och i alla situationer, oavsett om du är journalist, förälder, bibliotekarie eller lärare så är vår grunduppgift lika viktig. Det är sättet vi gör det på som måste vara anpassat till en digital samtid. Och vi behöver förstå mer av hur det fungerar, vi behöver ifrågasätta och vi behöver göra det vi alltid har gjort; prata med varandra.

Globala nätverk

Ibland pratas det om den digitala nutiden som självförhärligande med ett starkt ego. Men Brit Stakston ser ingen konflikt mellan ett starkt ego och ett kollektiv. Hon ser snarare att det handlar om jagets möjlighet att hitta fler som liknar en själv. Att det är lätt att hitta sin flock på nätet. Som till exempel hur organisationer som Ung Cancer och Missing People uppstod utifrån enskilda behov och som snabbt växte och fyller ett behov när institutionerna inte är snabba nog.

– Det handlar om att i botten vara en trygg individ som när hen får de här digitala verktygen i sina händer kan göra väldigt mycket vid sidan av etablerade institutioner. Mycket är precis som tidigare men med nya möjligheter och nya och gamla strukturer behöver mötas för att lära av varandra. Och då blir det en bildningsfråga.

Digital kompetens handlar enligt Brit Stakston om förmågan att ompröva det man gör idag med hjälp av ny teknik. Digitaliseringen ger också tillgång till global kompetens. Det ger också en större global förståelse av orättvisor som den ojämna resursfördelningen, som i sin tur ger ett gemensamt tryck på en utveckling av de här frågorna.

– När det är så enkelt att ta till sig allt som händer över hela världen blir det så tydligt. Och det betyder också att processen av att vilja förbättra sina livsvillkor går ännu snabbare. Vi ser också att den kollaborativa ekonomin blir allt starkare, hur vi löser saker tillsammans på nya sätt.

Digital filosofi

För ett par år sedan intervjuade Brit Stakston den amerikanske medborgarrättskämpen Jesse Jackson när han besökte Visby under Almedalsveckan. Som svar på frågan vad han trodde sociala medier hade kunnat betyda för honom och Martin Luther King på 1960-talet svarade han: ” The barriers would have come down sooner.”

– Och det är precis det, att det i dag handlar om att se styrkan i hur snabbt du kan gå från tanke till handling, hur du kan få tillgång till den globala kunskapen och vilka möjligheter det skapar.

– Jag tror att om man ska summera digitalisering så handlar det mycket om att gå utanför etablerade sätt. Att fundera över om det finns andra jag kan göra det här tillsammans med. Och man kommer att se att det finns andra. Att man löser saker tillsammans.

Brit Stakston tycker det är viktigt att betona att den digitala utvecklingen inte bara är en generationsfråga utan att vi är på en gemensam resa allihop. Att det handlar om både en bildningsfråga och om nyfikenhet och en lust att förstå. Förstå ytterligheter som de som är extremt positiva till nätets utveckling, men att också ha respekt för de som är mer skeptiska.

Hennes mission är att allt fler ska känna sig delaktiga i samhället och att det behöver säkerställas att alla har den kompetens som behövs för att verka i ett digitalt samhälle.

Om det finns någon digital filosofi tror hon det är viktigt att vara rädd för en historielöshet och att vara rädd för en samhällsutveckling som styrs från Silicon Valley. Att det är därför vi måsta bli bättre på att utbilda.

– Den utvecklingen vi har och de möjligheter och utmaningar den ger, det är allas vårt ansvar att ordna.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet