Naturligast i världen

Poäng Hans Henrik Knoop menar att lärande och trivsel är två sidor av samma sak. Att du har det bättre om du lär dig något än om du inte gör det.  – Det är världens enklaste poäng: Du presterar bäst när du har det bra. FOTO: Helén Andersson

Poäng Hans Henrik Knoop menar att lärande och trivsel är två sidor av samma sak. Att du har det bättre om du lär dig något än om du inte gör det.
 – Det är världens enklaste poäng: Du presterar bäst när du har det bra. FOTO: Helén Andersson

En av kongressens huvudtalare var Hans Henrik Knoop, lektor vid Danmarks Institut för pedagogik og uddannelse på Aarhus universitet. I sitt föredrag berättade han bland annat om förutsättningarna för lärande som han menar är det naturligaste i världen och där barns fria lek är en bra förebild och något som måste tas på allvar.

Lärande är frivilligt och naturligt. Människan skulle protestera om de inte lärde sig något och vuxna har, precis som barn, behov av förnyelse och lek och att hålla huvudet i gång, säger Hans Henrik Knoop och gör en liknelse med ordspråket ”Man slutar inte leka för att man blir äldre, man blir äldre för att man slutar leka.”

– Det handlar om att kombinera lek och lärande. Man ska diskutera läsupplevelser mer och ta med det i lärprocessen. Det gör lärprocessen mer effektiv och psykologiskt stärkande så att du får lust att lära om och om igen.

Hans Henrik Knoop menar att om vi trivs och har lust vill vi lära och lära om igen, och att biblioteken med enkla medel kan hjälpa till med detta.

– Genom att se till att folk är trygga, att estetiken är inbjudande och att funktionaliteten har hög kvalitet skapar du förutsättningar för att folk vill lära. Men du måste ta hänsyn till skillnader mellan grupper och se deras olika behov.

Yin och yang 

I Danmark är Hans Henrik Knoop bekant för många genom sin bok om positiv psykologi. En bok som handlar om att fokusera på det positiva framför det negativa, och där ett viktigt budskap är att vi behöver fokusera mer på de bra sakerna i livet och på hur vi kan trivas. Lite likadant diskuterar han om lärande där han hävdar att både när vi är intresserade och glada eller när vi är pressade och har problem, så är lust och lärande det ideala.

– En bra läroprocess som yin och yang där både mål och medel är lika viktiga. En bra läroprocess är också en erfarenhetsresa där en passande osäkerhet ger spänning. Du ser det tydligt i dataspel där det finns olika svårighetsgrader. Det är en delikat balans där du är fokuserad, har kul och där det sker ett lärande. Det blir extremt tydligt att lärande och trivsel är två sidor av samma sak.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet