På plats – Engagemang för kunskap

Läxhjälp Sadek Mohamed får hjälp av Kerstin Kolback med att hitta artiklar på nätet om bostadsmarknaden och jämföra innehållet. FOTO: Fredrik Svedemyr

Läxhjälp Sadek Mohamed får hjälp av Kerstin Kolback med att hitta artiklar på nätet om bostadsmarknaden och jämföra innehållet. FOTO: Fredrik Svedemyr

Lärandet sker på på många olika platser och tider. Det meröppna biblioteket i Alingsås är en. I skarven mellan ordinarie öppettid och högtalarröstens avisering om meröppet möts frivilliga lärare och elever kring läroböckerna.

Det är läxhjälp på biblioteket i Alingsås kulturhus. Längs väggen med fönster ut mot Åmanska parken sitter några elever med sina böcker.

– Ibland har vi svåra läxor och det kan vara ord som behöver förklaras. Jag kommer hit ofta och det är en väldigt bra hjälp i mina studier, säger Sadek Mohamed, som läser på Komvux och håller på med en uppgift i samhällskunskap. På skärmen framför honom rullar dagstidningarnas rubriker.

– Jag ska jämföra artiklar om bostadsbristen, berättar han vidare.

Läxhjälpen på biblioteket i Alingsås rullar för femte året i rad. Det är ett initiativ som drivs av frivilliga krafter, till största delen av lärare med ett engagemang för kunna bidra till att sprida kunskapens lov.

– Jag känner att jag vill göra en insats. Jag bor i närheten och det är en behjärtansvärd sak, säger Karin Axelsson som tidigare jobbat som svensklärare.

Från tal till språk

När läxhjälpen drog igång var det många av eleverna som kom med sina uppgifter i matte och andra naturorienterande ämnen. Under åren har sedan inriktningen tagit en annan vändning.

– När vi drog igång var det jag och min kusin. Han hade läst på Chalmers och kände att det hade varit bra om det fanns någon man kunde gå till med sina frågor. I början var det också studenter från Chalmers som kom hit. Sedan har det gått från NO till mer språk, säger initiativtagaren Pontus Löfgren.

Samtidigt är det hela tiden lite av en överraskning vilken typ av frågor och vilka ämnen som är aktuella för dagen. Vid ett av borden sitter Saynab Ismail. Hon går första året på barn- och fritidsprogrammet på Alströmergymnasiet.

– Nu har vi en uppgift om lövskog i naturkunskap. Det är bra att gå hit och få hjälp, säger hon.

En samhällsinsats

De frivilliga som ställer upp och hjälper eleverna i sitt lärande, behöver som regel inte förbereda något. I gengäld får de vara beredda att möta problemformuleringarna på olika nivåer.

– Ibland handlar det om att bara bena ut frågorna och hitta rätt spår. Jag får en klapp på axeln själv när jag lyckas få någon att förstå och komma vidare i sitt lärande, säger Pontus Löfgren vidare, som idag jobbar halvtid som NO-lärare på Östlyckeskolan i Alingsås.

– Nu undervisar jag mest i data. Jag har tidigare varit datakonsult och nu kan man säga att jag har det bästa av två världar, fortsätter han och skrattar.

Läxhjälpen i sig är också ett möte mellan två världar. Här förenas det formella och informella lärandet under frivilliga krafter.

– Detta är en del i vad samhället och frivilliga måste göra för att skolan ska bli bra för alla. Det är en insats för att lärandet ska komma framåt, säger Karin Axelsson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet