Skolbibliotek i fokus

Skolbibliotek i fokus

För sjätte året i rad arrangerade utbildningsföretaget Teknologisk Institut nyligen konferensen Skolbibliotek 2016. Under två dagar fick ett hundratal skolbibliotekarier och några få skolledare ta del av inspirerande och lärorika exempel från verksamheter med hög klass runt om i landet.

– Finns det lediga jobb hos er? undrar en ung kvinna i publiken efter att rektor, en skolbibliotekarie och en lärare i svenska och engelska på Möllevångsskolan i Malmö berättat om sin verksamhet som bygger på pedagogiskt samarbete och där skolbiblioteket har en central roll. Skolans bibliotek, Mediateket, står på de tre benen läslust, informationshantering och kultur där MIK genomsyrar verksamheten och både film, foto, drama och ljud i alla former används för att eleverna ska nå målen.

– Vi jobbar ämnesövergripande och det är helt självklart för de flesta lärarna att samarbeta med mediateket, säger Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie på Möllevångsskolan.

Inspiration

Förutom Möllevångsskolan var konferensdagarna om skolbibliotek fyllda med många exempel på lyckade verksamheter runt om i Sverige. Mycket handlade om pedagogiska samarbeten och om undervisningsmetoder för att öka elevers undersökande och analytiska förmåga. Celsiusskolan i Uppsala berättade om sitt samarbete och om metoden

guided inquiry. En metod som handlar om hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta och handleda elever för att utveckla deras undersökande och analytiska förmågor.

– Det är en komplex process där den största skillnaden är att det är en process i många steg och att vi är olika yrkeskategorier som samarbetar, säger Eva Danielsson, lärare i engelska på Celsiusskolan.

– Det är en tydlig struktur som sker stegvis och där vi är med dem hela vägen och håller dem i handen. När de blir osäkra finns vi där och ställer ledande frågor så att de själv kommer på svaret, säger Åsa Mattsson, gymnasiebibliotekarie på Celsiusskolan och tillägger att elever som deltagit i guided inquiry-projekt får lättare att reflektera och analysera och att de lär sig hur de ska göra för att närma sig ett vetenskapligt arbetssätt.

– Mycket handlar om att lärare och bibliotekarier aktivt följer deras arbete hela tiden, och en bra fråga att ställa eleven är: Vad gör du nu? Istället för Går det bra?

Skolbibliotek i världsklass

Hälften av landets alla skolelever saknar fortfarande ett bemannat skolbibliotek. För att hylla goda förebilder delar fackförbundet DIK årligen under devisen En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien, ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Utmärkelsen har delats ut vid fyra tillfällen och hittills finns 18 skolor på listan.

– Utmärkelsen är ett sätt att lyfta och synliggöra bra verksamheter för att förhoppningsvis inspirera rektorer och politiker så att de satsar på skolbibliotek, säger Inga Andersson, jurymedlem, DIK, som var på plats för att berätta om utmärkelsen.

Inga Andersson kan inte säga om utmärkelsen hittills spelat någon roll, men har ändå sett en utveckling i de kommuner som hittills fått utnämningen.

– Det är ju en kvalitetsstämpling när man får utmärkelsen och utmärkande för de skolor som hittills fått utmärkelsen är att de har en röd tråd i sin verksamhet.

– Skolbibliotek i världsklass ska vara svårt, men samtidigt får man ta det för vad det är. Vi har ju ingen koll på andra länders skolbibliotek, ler Inga Andersson.

LÄSTIPS

Läs mer om lärande och skolinspektionens arbete i nästa nummer av noll27. Kommer innan jul.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet