Utblick – Sverige bidrar till livsviktig kunskap

Sidas forskningsstödprogram Research Training Partnership Programme organiserar forskningssamarbeten med lärosäten i en rad olika utvecklingsländer. Bibliotekshögskolan i Borås är tillsammans med biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola involverat i programmet för Rwanda. FOTO: Joakim Rådström

Bistånd Sidas forskningsstödprogram Research Training Partnership Programme organiserar forskningssamarbeten med lärosäten i en rad olika utvecklingsländer. Bibliotekshögskolan i Borås är tillsammans med biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola involverat i programmet för Rwanda. FOTO: Joakim Rådström

Rwanda har haft djupt tragiska upplevelser i och med folkmord och kolonisering. När landet nu reser sig ur askan är det med starkt fokus på jämlik tillväxt, utbildning och lärande för alla. Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, BHS, stödjer utvecklingen genom ett nära samarbete med rwandiska samarbetsparter.

Folkmordet har påverkat alla sektorer, inklusive utbildning. Några av mina lärare dog i denna tragedi. Men efteråt påbörjade vi återuppbyggnaden; gick vidare, säger Berthilde Uwamwezi, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, BHS.

Jag träffar henne på en restaurang invid Hotel Classics lummiga hotellträdgård i distriktet Kicukiro i Rwandas huvudstad Kigali. Servitörer i skjorta och fluga tar upp beställningar vid borden, medan vattnet från parkfontänen porlar rogivande. 22 år tidigare dödades enbart i detta distrikt tiotusentals människor. Med machetehugg, gevärskulor och vad som stod till buds. En stark overklighetskänsla infinner sig snabbt.

Berthilde Uwamwezi befinner sig under några månader i sitt gamla hemland Rwanda för fältarbete. Hennes Fjällrävenryggsäck, inköpt i Sverige, står stadigt parkerad invid vårt bord, packad med hennes laptop och fältanteckningar. Hon väntar på nytt inresevisum till Sverige, men det har dröjt på grund av den för närvarande stora belastningen på svenska migrationsmyndigheter. Född och uppvuxen som rwandier längtar hon ändå nu tillbaka till Sverige där doktorandstudierna och hennes medföljande familj finns för henne.

– I början kände jag mig ensam i Sverige. I Rwanda frågar alla en hur man mår på dagarna, medan det kunde gå en hel dag utan att någon gjorde det i Borås. Men med hjälp av doktorandvänner, handledare och universitetspersonalen blev jag integrerad.

Samarbete

Det går än så länge inte att forska inom biblioteks- och informationsvetenskap i Rwanda. Därför genomför Berthilde Uwamwezi sin forskarutbildning i Sverige inom ramen för Sidas forskningsstödprogram Research Training Partnership Programme. Genom programmet kan högskolor och universitet söka bidrag för gemensamma forskarutbildningsprojekt som ska skapa förutsättningar för forskning i samarbetslandet. Det vill säga, inte bara forskarutbyten och uppbyggnad av utbildning ingår, utan även mer övergripande, strategiska element.

Research Training Partnership Programme har organiserat forskningssamarbeten med lärosäten i en rad olika utvecklingsländer som Rwanda, Bolivia, Uganda, Tanzania och Moçambique. BHS är tillsammans med biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, involverat i programmet för Rwanda som från den svenska sidan koordineras från Linköpings universitet.

Veronica Trépagny är samordnare för internationalisering på BHS med samordningsansvar bland annat för högskolans samarbete med Rwanda. Hon berättar att fokus för samarbetet just nu ligger på att bygga upp universitetsbiblioteken vid Rwandas stora och enda statliga universitet, University of Rwanda.

– Men, tillägger hon, det finns superstora utmaningar. När vi skulle gå ut och anta doktorander fanns det bara sex personer med en masterexamen som kunde komma i fråga.

Berthilde Uwamwezis doktorandstudier är därför ett litet, men viktigt, steg på en tusenmilafärd. Hennes individuella vidareutbildning inom biblioteksvetenskap i Sverige kan på sikt ge betydelsefull kunskapsuppbyggnad på ett större, mer allmänt plan i Rwanda. Något som, sett i ett större sammanhang, kan ha livsviktig betydelse i ett tidigare folkmordsdrabbat land där okunskap och hatpropaganda tilläts härja fritt.

– Det finns en tanke att vi bidrar till den kritiska massan, klargör Veronica Trépagny. Det behövs fler med en examen och fler som har doktorerat i ämnet för att Rwanda på sikt ska bli oberoende av oss. För det här ska ju vara ett uthålligt, hållbart samarbete.

Utmaningar

Fler individer som Berthilde Uwamwezi behövs onekligen. Det gäller dessutom inte bara behovet av människor som genomför högre studier, i ett land som Rwanda finns många mer grundläggande utmaningar dessförinnan. Läskunnigheten i landet är låg. Enligt Rwandas statistikinstitut låg den år 2012 på endast 68 procent och då hade ändå siffran gått upp från 64 procent tio år tidigare.

– Vi ser ett ganska stort gap mellan vad vi ska bygga upp och vad som finns i form av människor med relevant utbildning, förtydligar Veronica Trépagny. Men det är ju uppbyggnaden av sådan kompetens vi finns där för att stötta.

Förhoppningen är dock att det i framtiden ska gå just att utbilda sig till magister i biblioteksvetenskap i Rwanda. I dagsläget finns annars bara några enkla diplomutbildningar, utbildningar till skolbibliotekarie och liknande.

– Vi är av den bestämda uppfattningen att det kommer att behövas en form av utbildning i landet. Och nu har en vicerektor vid University of Rwanda i ett officiellt sammanhang uttalat att man har sett ett behov av att starta en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap i landet. Och det är ju jättekul, säger Veronica Trépagny som gärna ser att Högskolan i Borås är med och bidrar till uppbyggnaden av en sådan utbildning, men att det än så länge inte finns några konkreta planer.

Avsaknaden av utbildningar inom konkreta, viktiga, professioner är ett stort problem i många afrikanska länder. Christian Benimana, en arkitekt som jag möter på ett café i centrala Kigali, pekar till exempel på hur stor bristen på utbildade är inom hans yrke.

– Enbart Italien har fyra gånger så många arkitekter och designers som hela den afrikanska kontinenten, säger han och berättar att han själv utbildade sig i Kina.

Afrikaner som likt Berthilde Uwamwezi och Christian Benimana har en dröm om att vidareutbilda sig inom ett särskilt område, får på detta sätt i nuläget ofta söka sig långt bort och även Berthilde Uwamwezi har, förutom sin pågående forskarutbildning i Sverige, också andra utländska studieerfarenheter.

– Jag påbörjade mina universitetsstudier här i Kigali, och tog sedan på distans mina kandidat- och magisterexamina i Senegal. Min dröm är en avdelning eller en skola för biblioteks-och informationsvetenskap i Rwanda, säger hon.

Ökad publicering

Universitetsbibliotekarien vid University of Rwanda, Robinah Namuleme, är doktor i biblioteksvetenskap och dessutom team leader på den rwandiska sidan för samarbetet med BHS. Jag möter henne och hennes ställföreträdare Marguerite Umubyeyi på universitetets campus för ekonomi- och handelsstudier där Marguerite Umubyeyi berättar att hon haft konkret och praktisk nytta av det pågående samarbetsprogrammet.

– Jag har gått kandidatprogram upp till magisterprogram i biblioteksvetenskap, säger hon.

– Programmet handlar bland annat om kapacitetsuppbyggnad för bibliotekspersonalen för att hjälpa forskarna att öka tillgången till e-resurser, och att titta på att integrera och harmonisera universitetets bibliotekstjänster, tillägger Robinah Namuleme.

Båda kvinnorna är nöjda med det hittillsvarande samarbetet och ser gärna att det förlängs och breddas till fler områden. För behoven är stora. Och det kan tyckas vara ett mycket långsiktigt jobb att bygga upp bibliotek och biblioteksforskning i ett fattigt land som Rwanda. Men faktum är att Bibliotekshögskolans och BTHs samarbete med Rwanda redan har burit tydlig frukt. En oberoende utvärdering från 2014 som beställts av Sida fann till exempel att förbättrade bibliotekstjänster och IT-infrastruktur med stöd från Sverige varit av central betydelse för Rwandas uppgång i antalet publiceringar i internationella forskningstidskrifter.

Lägg till detta innebörden i att bygga upp ett lands informationsinstitutioner, inklusive biblioteken, och betydelsen av samarbetet med Bibliotekshögskolan i Borås kan bli stort för folkmordshärjade Rwanda.

Text: Joakim Rådström

FAKTA

Huvudstad: Kigali

Statsskick: Republik; president Paul Kagame

Befolkning: 11 262 564 (Sverige: 9 920 881)

Yta: 26 338 km2 (Sverige: 450 295 km2)

Språk: Kinyarwanda, franska och engelska är officiella språk.

Rwanda drabbades hårt av folkmordet på minoritetsfolket tutsierna 1994, där cirka 800 000 människor, tutsier och moderata hutuer, mördades. Efter 1994 har Rwanda satsat mycket medvetet på att bygga upp landet genom att förbättra villkoren för näringslivet och främja tillväxt. De satsar också starkt på att minska spänningar mellan olika folkgrupper, öka utbildningsnivån och även uppmuntra universitets- och högskoleutbildning.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet