Bokcirklar.se i ny regi

Bokcirklar.se i ny regi

Lässajten Bokcirklar.se kommer från och med den 1 mars att leva vidare genom en ny samverkan. Kultur i Väst tar tillsammans med ytterligare tre aktörer över driften och säkerställer att verksamheten kan fortsätta i sin nuvarande form.

Bokcirklar.se har sedan 2010 drivits som ett projekt av Regionbibliotek Stockholm, med gemensam finansiering från övriga länsbibliotek i Sverige. I avsaknad av ytterligare finansiering beslutade projektets styrgrupp under hösten att lägga ner webbplatsen. En ny lösning gör nu att nedläggningen inte blir av.
– Det säkerställer att sajten är tillgänglig för alla bibliotek och användare i hela Sverige som vill bokcirkla digitalt. Cirklarna fortgår och registrerade användare kan fortsätta som vanligt, säger Gunnar Südow, litteraturkonsulent på Kultur i Väst

Nya samarbeten

Göteborgs stadsbibliotek, Region Halland och Litteraturbanken kommer fortsättningsvis att arbeta redaktionellt med Bokcirklar.se. Kultur i Väst sköter det tekniska med webbplatsen. Fyra aktörer som kan hitta nya ingångar och starta nya samarbeten.
– Det känns roligt att ha hittat en hållbar lösning för Bokcirklar.se som är en väldigt bra verksamhet. Det finns många tänkbara samarbeten och jag ser redan nu många kopplingar och synergier. Vi känner oss väldigt nöjda och glada, säger Gunnar Südow.

FAKTA

Bokcirklar.se grundades 2007 av den då föräldralediga bibliotekarien Nina Frid. Från och med hösten 2010 drevs Bokcirklar.se av Sveriges länsbibliotek med stöd från Statens kulturråd. Från 1 mars, 2017 drivs arbetat vidare av Kultur i Väst, Göteborgs Stadsbibliotek, Region Halland och Litteraturbanken.

Besök Bokcirklar.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet