Exklusiv studieresa

Från vänster: Eva Fred, Lise-Lotte Arnäs, Katarina Dorbell, Camilla Oscarsson och Katarina Larson som till vardags är projektledare/koordinator på Kultur i Väst.

Två barnbibliotekarier från två mindre orter i Västra Götalandsregionen krokade i förra veckan arm med två litteraturkonsulenter från Kultur i Väst och besökte den nordiska barnbokskonferensen i Stavanger.

– Det blir mer personligt att resa på det här sättet. Man kommer varandra nära och det blir ett annat samtal, säger Eva Fred som tillsammans med Katarina Dorbell var en av de två litteraturkonsulenterna från Kultur i Väst som var med på resan.

Inspiration

Det är första gången Kultur i Väst arrangerar den här typen av resa där barnbibliotekarier på folkbibliotek i Västar Götalandsregionen har fått ansöka om att följa med. Syftet med resan är att få en gemensam upplevelse, att omvärldsbevaka och att komma utanför en bibliotekskontext där det i det här fallet handlar om en arena där man ser litteraturen, bilden och berättandet som konst.

– Vi vill lyfta blicken och ha fokus på litteraturen, illustrationen och bilderboken som konst. Vår förhoppning är att barnbibliotekarien får en massa idéer med sig hem om hur de till exempel kan jobba med läsfrämjande, litterära möten och författarmöten med barn, säger Eva Fred.

– Och förhoppningsvis blir de här studieresorna en tradition och något som sprider sig till fler regioner. Att få en så här intressant genomgång av aktuell nordisk barn- och ungdomslitteratur borde alla få vara med om någon gång i sitt yrkesliv, tillägger Katarina Dorbell.

Mötesplats

Nordiska barnbokskonferensen är en mötesplats för den barnlitterära branschen i Norden och besöks av alla som är intresserade av barn- och ungdomslitteratur i Norden. En nordisk konferens för inspiration och samarbete över gränserna var också det som väckte nyfikenhet hos de två medföljande barnbibliotekarierna.

– Det är oerhört värdefullt att komma ut och få nya perspektiv och få en bild av vad som är aktuellt just nu. Men också att möta författarna, höra dem prata om sina böcker, höra hur andra jobbar och knyta kontakter, säger Camilla Oscarsson, barnbibliotekarie i Lilla Edet, och får medhåll av Lise-Lotte Arnäs, barnbibliotekarie i Strömstad.

­– Att kunna sitta i lugn och ro och bara suga i sig är fantastiskt. Det blir levande på ett helt annat sätt när man hör författarens röst. Som till exempel när Ulf Stark läste sin egen text. Det är inspirerande, säger Lise-Lotte som också hoppas kunna skapa kontakter och utveckla ett samarbete med Norge

– Det är ju inte så långt mellan Strömstad och Norska gränsen, ler hon.

FAKTA

Kultur i Väst bjöd in barnbibliotekarier verksamma på folkbibliotek i Västra Götalandsregionen till en exklusiv studieresa till Nordisk Barnbokskonferens i Stavanger 6-8 februari 2017.

Den medresande åtar sig att dela med sig av sina kunskaper till kollegor i branschen och bidrar med en artikel som kommer att publiceras på Kultur i Västs kommunikationskanaler.

Här kan du läsa mer om Nordisk Barnboksfestival i Stavanger 2017: Nordisk barnebokkonferanse

noll27 var på plats och följde konferensen på facebook.com

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet