Ljudböcker kan öka tillgången till litteratur

 Alexandra Borg är forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon menar att ljudböcker kan vara en ingång till läsning. Foto: Urban Björstadius.

Alexandra Borg är forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon menar att ljudböcker kan vara en ingång till läsning. Foto: Urban Björstadius.

All läsning är bra läsning. Det säger litteraturforskaren Alexandra Borg, som menar att det ökade ljudbokslyssnandet kan vara en ingång till läsning och ett sätt att göra litteraturen mer tillgänglig.
– Jag tycker att all typ av litteraturkonsumtion är bra och jag kan inte riktigt förstå varför det
överhuvudtaget skulle vara en fråga om att det skulle vara något negativt, säger hon.

Alexandra Borg är forskare och lektor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, och har bland annat forskat om hur den nya digitala tekniken påverkar texten. Hon menar att begreppet bok är under omförhandling. Idag måste en bok inte vara fysisk, den kan vara digital, och där återfinns också ljudböckerna.
– Tidigare har många sett ner lite på ljudboken, just för att den använts främst av människor som haft någon form av funktionsnedsättning. Man kanske tänker att det är för de som inte orkar, eller kan läsa böcker. Men nu finns det ju så mycket nya tekniska möjligheter att det blir mer lättillgänglig litteratur och det är en nyckel, lättillgängligheten.
Det är också den tekniska utvecklingen, i samspel med människors behov, som gjort att ljudbokslyssnandet ökat så mycket just nu, tror Alexandra Borg.
– Idag pendlar vi allt mer, vi lever i en allt mer globaliserad värld. Men fortfarande är berättelser väldigt viktigt för människor, och litteratur är viktigt för människor. Men i och med att vi blir allt mer rörliga ställs det också krav på en litteratur som kan vara tillgänglig för den rörliga människan. Då tror jag att ljudboken kan fylla det behovet.

Hur påverkas litteraturen av de här nya sätten att läsa?
– Jag skulle säga att det egentligen inte får några konsekvenser för litteraturen. Det är väldigt svårt att dra några sådana slutsatser. Litteraturen som fenomen är ett extremt brett begrepp. Och det här med att man börjar skriva direkt för ljud, det kanske formar en särskild litteratur som är mer stämningsinriktad och försöker få fast läsaren. Man ser ju också att det är spänningslitteratur och bestsellers, det vi kallar genrelitteratur som går bäst på ljudbokssidorna. Och då också lite mindre komplicerad litteratur.

Ser du någon risk att mer lättsam litteratur tar över på bekostnad av mer komplicerad?
– Problemet idag är att det är en överutgivning. Det finns en så enorm utgivning av böcker att kvalitetslitteraturen på något sätt drunknar i den, eller blir marginaliserad. Å andra sidan ser jag bara positiva effekter av att människor läser ljudböcker och tar del av litteratur.
– Där kan man också hänvisa till forskning som visat att barn som får lyssna på ljudböcker uppvisar en större ordförståelse och att det också påverkar läsförståelsen av fysiska texter, jämfört med barn som inte lyssnat på ljudböcker.
I takt med att vi växer och utvecklas som människor menar Alexandra Borg att vårt läsintresse kan förändras och att viljan att ta del av svårare litteratur kan öka. Spänningslitteratur, och ljudböcker, kan vara en ingång till läsning och ett sätt att väcka läslusten. Hon menar också att det ökade ljudbokslyssnandet kan göra litteraturen mer tillgänglig för fler människor.
– Jag tror att det finns många grupper av läsare som inte är helt bekväma med att sitta och läsa en fysisk bok. Det kan vara ansträngande på olika sätt. Det kanske bara inte lämpar sig för alla att läsa fysiskt, däremot tror jag att alla människor har ett stort behov av berättelser för att orientera sig i sitt liv och få perspektiv på världen och sina egna livsvillkor.

Author Description

Evelina Westergren

Evelina Westergren, Journalist
evelina.westergren@noll27.se
0700-81 65 71

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet