Meröppet kräver omsorg från låntagarna

Skoluppgift Erma Rodas studerar svenska som andraspråk och letar efter en bok att skriva om i en skoluppgift. Att biblioteket har meröppet tycker hon är positivt. Då kan hon komma hit och läsa och studera när det passar henne.

Skoluppgift Erma Rodas studerar svenska som andraspråk och letar efter en bok att skriva om i en skoluppgift. Att biblioteket har meröppet tycker hon är positivt. Då kan hon komma hit och läsa och studera när det passar henne.

Allt fler bibliotek har i dag öppet för låntagare på obemannade tider. Det innebär en större flexibilitet och tillgång till biblioteket för låntagarna, men också en oro för neddragningar, för att bibliotekariernas yrkesroll förändras, och för stök i lokalerna. Noll27 har gjort nedslag på ett par meröppna bibliotek i Västergötland.

Och så kan du komma in i biblioteket mellan klockan 6 och klockan 21, även om vi inte är här, säger bibliotekarien Andreas Brage, till Erma Rodas vid utlåningsdisken på Älvängens bibliotek. Det är första gången hon är här. Erma Rodas studerar svenska som andraspråk och letar efter en bok till en skoluppgift.
– Jag skaffade lånekort just nu, jag har inte varit här tidigare. Men vi fick en uppgift från skolan, därför gick jag hit. Det är verkligen bra att man kan komma hit och läsa och studera när det passar, det är lugnt här. Och jag gillar böcker, säger hon och letar vidare bland hyllorna.

Fler använder meröppet

Erma Rodas är inte ensam om att uppskatta möjligheten att kunna använda sig av bibliotekets tjänster utanför de ordinarie öppettiderna. Enligt Eva Bünger, bibliotekschef i Ale kommun, är det fler och fler som loggar in på meröppet på kommunens tre meröppna filialbibliotek, inklusive Älvängens bibliotek. Dessutom ökar reservationerna på böcker, och transporterna mellan de olika biblioteken blir fler.
– Folk tycker att det är jättebra, lokalen står inte tom, folk kan komma in när de vill, även när vi inte är här. Vi såg till och med att folk varit här på julafton. Vi har gett tillbaka biblioteket till låntagarna, säger Sophie Nenonen, bibliotekarie på Älvängens bibliotek.
Det nya folkbiblioteket i Älvängen öppnade i mars 2016 och delar byggnad med Resecentrum, precis vid pendeltågsstationen. Genom glasväggarna, med bilder av Ivar Arosenius bok Kattresan, syns väntsalen. På insidan plockar Sophie Nenonen med böckerna i barnbokshörnan. Här ordnas det till exempel bebismys och det finns planer på att starta en bokklubb för barn.
– Nu kan låntagarna låna och hämta reservationer själva. Det betyder att vi får hitta nya idéer och kan jobba mer med arrangemang och andra saker för att få hit folk, säger Sophie Nenonen.

Sophie Nenonen

Sophie Nenonen, bibliotekarie på Älvängens bibliotek, menar att meröppet har gett biblioteket tillbaka till låntagarna.

Blir allt vanligare

Enligt den senaste biblioteksstatistiken från 2015 hade 53 kommuner i landet meröppna bibliotek. Den siffran har dock ökat, säger Ceilia Ranemo, utredare på Kungliga Biblioteket.
– Meröppet tenderar att bli vanligare och vanligare och att man använder det för att kunna behålla viss service till besökarna. Men eftersom det inte finns någon personal missar man hälften av vad man ska kunna få på ett besök. Det blir inte fullvärdigt. Samtidigt är det bättre än att biblioteket
stängs, säger hon, men menar att det också är viktigt att värna de bemannade öppettiderna.
– Alla kommuner som skaffar sig meröppet tycker att de är fiffiga för att det ökar tillgången till biblioteket. Men om man samtidigt drar ner på annat blir det en olycklig utveckling, säger hon.
Sophie Nenonen på Älvängens bibliotek är dock inte orolig för att meröppet skulle innebära en neddragning av biblioteksverksamheten.
– I början trodde folk här att det skulle bli så. Vissa låntagare kommer bara hit när vi är här, andra kommer när vi inte är det. Nu har vi öppnat upp för båda alternativen. Yrkesrollen förändras och många kanske känner en känsla av att man inte behövs. Men så är det ju inte, det kommer alltid att behövas någon som känner samlingarna, och vi har ju kompetensen, säger hon.
Hon har inte heller märkt av att meröppet skulle orsaka mer stök på biblioteket.
– Vi ligger bredvid Resecentrum och där inne är det lite stökigt, men det kommer inte in till oss. Någon gång har det väl varit något, men inte så mycket. Vi har märkt att folk är väldigt måna om biblioteket. De tar ansvar för det, ser det som sitt bibliotek och rapporterar in till oss om det varit något.

Meröppet fick begränsas

I grannkommunen Alingsås slingrar sig Lillån genom centrum. Ett stenkast bort från järnvägsstationen, invid Åmanska parken och granne med Lilla torget, ligger Alingsås Kulturhus. Här finns bland annat huvudbiblioteket och konsthallen. Med undantag för ett uppehåll för ombyggnation har biblioteket haft meröppet sedan 2013. Låntagarna med meröppetkort har även kunnat komma in i konsthallen. Men inte nu längre.
– Vi har haft skadegörelse på ett konstverk i konsthallen, så vi har varit tvungna att undanta den från meröppet. Vi har möjlighet att avgränsa den, så det är vad vi har gjort. Biblioteket är meröppet som vanligt, säger Johan Edgren, kulturhuschef för biblioteket i Alingsås.
– Det känns jättetråkigt, det är ju inget vi vill. Vår ambition är att utställningarna ska kunna vara meröppna i framtiden. Men det är en säkerhetsfråga och försäkringsbolagen ställer också krav, säger han.
Johan Edgren menar dock att det är problematiskt att meröppet förknippas med stökigheter. Det handlar snarare om ett samhällsproblem som avspeglar sig även på biblioteken, oavsett om de är meröppna eller inte. Till skillnad från Älvängen som har knappt 5 000 invånare, har Alingsås stad en befolkning på drygt 26 000 invånare. Det kan också påverka situationen, tror Johan Edgren.
– Vi är ett av de få huvudbibliotek som har meröppet. De flesta har det på filialerna och där är det mycket starkare social kontroll. I vår filial i Sollebrunn har vi till exempel inte några ordningsproblem alls. Det har att göra med den problematik som finns i större orter, säger han och menar att på ett mindre ställe kanske man också känner större ansvar.
– Men samtidigt hade vi inga problem med meröppet innan vi stängde för ombyggnationen här i Alingsås. Så det har hänt något.

Vuxennärvaro kan skapa trygghet

Efter skadegörelsen har han försökt att analysera vad det är som lett fram till den.
– Vi har verkligen jobbat för att få hit ungdomar, och lyckats bra med det. Men det finns en baksida med den riktade verksamheten vi har mot målgruppen, och det är att det också lockar ungdomar som kanske har andra syften, säger han.
Nu arbetar biblioteket med att hitta lösningar för att få det lugnare på Kulturhuset. De samarbetar med olika föreningar som kan vistas i lokalerna på meröppettider, och hoppas att fler vuxna på biblioteket kan skapa en trygg miljö, och dessutom fungera som förebilder i hur man kan ta del av kulturen. Det finns också en politisk ambition i Alingsås att fortsätta med meröppet.
– Politikerna har fått signaler om att det är stökigt, men de är tydliga med att de vill att vi ska hitta lösningar och att vi ska fortsätta med meröppet. De tycker att det är viktigt, säger Johan Edgren, och berättar att det redan nu finns planer på att meröppna ytterligare ett filialbibliotek.
Han berättar om de många positiva reaktioner som de meröppna biblioteken har väckt och poängterar att det också är ett sätt att erbjuda en service som en del annars kanske hade gått miste om. Dessutom kan biblioteket, både med utbud och lokaler, fortsätta vara en viktig del i det offentliga rummet.
– Vi vill gärna att kulturhuset och biblioteket ska vara en mötesplats, också under meröppet, säger Johan Edgren.

Author Description

Evelina Westergren

Evelina Westergren, Journalist
evelina.westergren@noll27.se
0700-81 65 71

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet