Västsvensk litteratur i fokus

Ett nytt projekt ska under året sondera, digitalisera och introducera äldre västsvensk litteratur för en större publik.
 – Projektet har ett läsfrämjande syfte där vi vill lyfta fram västsvensk litteratur, säger Dick Claésson, ansvarig redaktör på Litteraturbanken.

Inledningsvis kommer de tre västsvenska författarna Erik Andersson, Lilian Perme och Gunnar D Hansson att sondera den äldre litteraturen i Västergötland, Dalsland och Bohuslän, för att sedan skriva varsin längre essä kring valda författare, litterära verk, litterära miljöer eller liknande.
– Tanken är att presentera litteraturen och sätta den i ett litterärt sammanhang för en bred läsekrets, säger Dick Claésson och beskriver en litterär resa med tydlig koppling till landskapet.
– Essäerna kan innehålla material av, eller om, såväl okända som mer kända författare som till exempel var Birger Sjöberg satt och skrev Fridas bok, om Linnés resor genom landskapet, eller vad August Strindberg skrivit om Kinnekulle.

Digital karta

Författarnas essäer kommer så småningom att publiceras på en offentlig webbplats där de verk de utgått från också kommer att finnas i sin helhet i digitaliserad form. Förhoppningen är också att det ska finnas en digital karta över Västsverige där omnämnda platser är utmärkta.
– Du ska kunna peka på kartan och få veta på vilket sätt platsen är litterär, säger Dick Claésson.
Projektet är ett samarbete mellan Litteraturbanken och Kultur i Väst där Gunnar Südow, konsulent skönlitteratur på Kultur i Väst, ser projektet ur ett folkbildande perspektiv. Han hoppas att nya upptäckter av glömda skönlitterära författare kommer att visa på en bredd och ett djup som också kommer att inspirera bibliotekarier att jobba med materialet.
– Det finns en enorm utvecklingspotential i en digital karta och jag ser en framtid med både virtuella som verkliga vandringar och resor i litterära miljöer.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet