Läsdelegationen kraftsamlar

Läsdelegationen kraftsamlar

Den 22 september 2016 beslutade regeringen att inom ramen för satsningen Hela Sverige läser med barnen, tillsätta en läsdelegation. I veckan presenterade Läsdelegationen sig och sitt arbete under ett välbesök eftermiddagsseminarium på Rosenbads konferenscenter i Stockholm.

– Vårt uppdrag är att sätta fokus på läsning, skapa uppmärksamhet och samla aktörer runt insatser för läsning i och utanför skolan. Vi ska få en överblick och komma med förslag på vad regeringen borde göra, säger Katti Hoflin, ordförande för Läsdelegationen.

Överblick

Förutom att lära känna varandra och varandras kompetenser, har de sju i Läsdelegationen ägnat de första månaderna åt regelbundna, tematiska möten där de fördjupat sig i olika delar som till exempel folkbibliotekens roll, skolbibliotekens roll, skillnader mellan pojkars och flickors läsning, vuxna förebilder och betydelsen av tidiga insatser. Till sin hjälp och som en utgångspunkt, har de bland annat haft Kulturrådets och Jonas Anderssons kunskapsöversikt Med läsning som mål. Här har delegationen valt ut de projekt de kunnat identifiera som fungerande och framgångsrika, projekt de tycker borde permanentas. En del av dessa presenterades under eftermiddagens seminarium och här fanns projekt som Bokstart, Läs för mig pappa och Paus.

– Vi har tittat på vad som är framgångsrikt och var saker har kör fast. Om det är strukturer som är problemet, eller var själva knuten sitter. För den samlade kraften är egentligen stor, det är bara det att den inte alltid samverkar, säger Katti Hoflin.

Brett uppdrag

På plats under seminariet fanns både utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. I en gemensam presentation berättar de att Läsdelegationen är ett resultat av att de bådas departement börjat samverka inom området och att regeringens ambition är att säkerställa arbetet med barn och ungas läsande. Bland annat tryckte Alice Bah Kuhnke på regeringens ambition att ytterligare stärka de krafter som arbetar för barn- och ungas läsande och ge en bättre grund till en bildningskultur för alla som växer upp i Sverige.

– Vi tror mycket på Läsdelegationen och regeringens syfte är att bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser, sade Alice Bah Kuhnke.

Läsdelegationens uppdrag är inte att landa i en rapport eller en utredning, utan helt enkelt göra en kartläggning och samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan. Däremot, säger Katti Hoflin, kommer deras arbete att landa i olika förslag längs vägen, och hon hoppas att de kommer att öka allas medvetenhet i frågan och bland annat vända den krav- och utvärderande delen av läsning i skolan.

.– Det är ett jätteuppdrag och vi kan förstås inte förändra hela samhällsutvecklingen. Men jag vet vad läsning kan betyda för en ung människa, och det viktigaste med arbetet i Läsdelegationen är att barn och ungdomar får tillgång till känslan av att jag får, jag kan och jag ska ta del av det demokratiska samhället.

 

FAKTA

Läsdelegationens ledamöter: Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm, Nisha Besara, teaterchef, Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, Ann-Helén Laestadius, journalist och författare, Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF, Martin Widmark, författare och Johan Unenge, författare och illustratör.

Delegationen ska bland annat med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument, kartlägga och följa utvecklingen på området och skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Noll27 har tidigare skrivit om projektet Bokstart: hembesok-for-barns-sprakutveckling

Och om Paus: har-jobbar-bade-ben-och-lasmuskler

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet