Läsfrämjeri och aktualiteter i Lund

Den tolfte upplagan av Litteralund har just avslutats. En litteraturfestival som under sex dagar genomsyrat hela Lund och som i år hade frågor om flykt och identitet som tema.

– Vi vill att omvärlden ska speglas i vårt program och därför lyfter vi frågor om angelägna, aktuella ämnen, säger Anna Hjerpe, projektledare för Litteralund.

Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur och är en del i Lunds kommuns kulturverksamhet. Festivalens fokus är det skrivna ordet och barn och unga får ta del av programmet genom både skolan och genom en stor mängd offentliga programpunkter.

– Det viktigaste under veckan är att synliggöra och väcka intresse för läsning och litteratur för de unga läsarna. Men också att visa att litteraturen kan inta en hel stad där man kan möta den på flera olika platser, säger Anna Hjerpe,

Strategisnack

Vartannat år avslutas festivalveckan av en konferens som vänder sig till alla som på ett eller annat sätt jobbar med barn, barnlitteratur och läsning. Årets konferens hade fokus på verklighetsflykt, normer och läsfrämjande. Bland annat kunde konferensdeltagarna ta del av ett strategisnack där en panel utifrån Kulturrådets rapport Med läsning som mål, diskuterade läsklyftor, målgrupper och prioriteringar. Litteraturpedagog Agneta Edwards ledde samtalet och inledde med att be panelen fundera över begreppet läsfrämjande. De flest var överens om att det är bra att frågan finns på agendan och att den diskuteras av många.

Läsambassadören Anne-Marie Körling önskade en framtid där skolan avdramatiserar nyttoaspekten av läsning och att det pratas mer om böcker och om läsupplevelser. Hon poängterade också betydelsen av bemannade skolbibliotek och fick medhåll av panelen där bland annat Nick Jones, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge kommun, undrade vad problemet med bemannade skolbiblioteken egentligen är.

– Det står tydligt i lagen vad som ska göras, och då är det ju någon som måste göra det.

Diskussionen böljade fram och tillbaka under en dryg timme och mycket handlade om att läsfrämjande handlar om att våga bryta mönster, om att samarbeta med såväl andra arenor som med skola och skolbibliotek, och om att våga vara nyfiken.

– Ha en jourhavande högläsare på biblioteket, föreslog Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm och Läsdelegationens ordförande.

– Se till att det finns böcker på platser man inte förväntar sig, tipsade Anne-Marie Körling.

Ökat intresse

Årets upplaga av Litteralund kan skryta med publikrekord, såväl under festivalveckan som på den avslutande konferensen. Det stora intresset tror Anna Hjerpe beror på att temat ligger i tiden, att Litteralund som festival börjar bli inarbetad, har ett program som passar målgrupperna och spännande internationella gäster.

– Konferensen hade till exempel Kitty Crowther och Meg Rosoff på scenen samtidigt. Båda två ALMA-pristagare som skriver om identitetsfrågor. Under en annan programpunkt kunde du lyssna på den framgångsrika debutanten fantasyförfattaren Sally Green från Storbritannien, eller välja att delta på en bildworkshop tillsammans med italienska Agnese Baruzzi.

– Annars är det alla möten och samtal som är höjdpunkten under den här festivalveckan, säger en nöjd Anna Hjerpe.

FAKTA

Övriga paneldeltagare under strategisnacket var:  Åsa Storck, enhetschef Jönköpings stadsbibliotek och  Anna Hällgren, bibliotekskonsulent regionbibliotek Västernorrland.

Läs om fler programpunkter under konferensen på noll27s Facebook-sida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet