Arenor för läsning 2.0

Västra Götalands Idrottsförbund / SISU Idrottsutbildarna. Foto: Kristofer Granefelt

Per Jagemark
Verksamhetsledare
Västra Götalands Idrottsförbund / SISU Idrottsutbildarna. Foto: Kristofer Granefelt

Att hitta glädjen i läsningen är inte alltid så lätt. Många studier och de senaste årens resultat från PISA-undersökningen visar att läsförståelsen i Sverige sjunker, speciellt bland killar. Där vill SISU Idrottsutbildarna och Västra Götalands Idrottsförbund göra en insats. Tack vare samarbetet med idrotten och ett enormt kontaktnät inom föreningslivet, har vi möjlighet att nå ut till och motivera barn och ungdomar till läsning. Vi vill främja och underhålla intresset för läsning hos barn och ungdomar som redan läser genom att göra det ännu lättare att låna böcker, prata om läsning samt skriva och själva uttrycka sig. Men ett om möjligt ännu viktigare mål är att inspirera de grupper som ännu inte hittat glädjen i läsningen.

Tillsammans med våra idrottsprojekt Sports for you och Street Games, och i samarbete med bibliotek och andra mötesplatser, hoppas vi kunna göra böcker, läsning och muntliga berättelser tillgängliga och roliga för fler barn och ungdomar. Sports for you och Street Games är en form av prova på-verksamhet där ungdomar kan testa olika idrotter som drivs tillsammans med distriktets kommuner och andra lokala aktörer. Projekten har stor potential att också inspirera till läsning – något som är kärnan i vårt kommande projekt som vi kallar Arenor för läsning 2.0.

Idrottens engagemang och tillgänglighet för alla ger fantastiska möjligheter. Vi vill använda våra kontakter inom föreningsvärlden och våra erfarenheter från tidigare läsprojekt till att bli ännu bättre på att sprida läsglädje. Med våra samarbetspartners, de projekt vi redan har och fyra nya läsprojektledare, kan vi med Arenor för läsning 2.0 nå upp emot tio tusen barn och ungdomar. Genom att variera och erbjuda olika typer av aktiviteter inkluderar vi så många som möjligt, oavsett läsnivå. Pop up-biblioteken samordnas med fördel tillsammans med de lokala biblioteken, och innehåller aktuella böcker, boktips och lättillgängliga boklån. Material för eget skrivande ska finnas på plats för de som vill skapa egna berättelser, skriva boktips eller rita serier. Vi vill också stötta de föreningar som vi samarbetar med att själv arrangera

läsfrämjande aktiviteter. Aktiviteterna i projektet är tänkta för barn och ungdomar, men också för vuxna, som idrottsledare, föräldrar och andra intresserade. Improvisationsteater, högläsning av poesi och inspirerande möten med barn- och ungdomsförfattare kompletterar bok- och skrivarstationerna och är ett väldigt positivt och uppskattat inslag. Att få träffa personen bakom boken, få chans att ställa frågor och höra mer om hur man jobbar som författare, inspirerar till att läsa! Besök av serietecknare ingår i vårt projekt och vi vill också arrangera besök av inspirerande teater- och poetry slam-arrangörer. Improvisationsteater och liknande muntliga ordlekar är roliga och gör berättelser tillgängliga för alla, oavsett läskunnighet.

Förutom inspirerande arrangemang ska Arenor för läsning 2.0 alltid finnas som en del i vår dagliga verksamhet. På så sätt är vi säkra på att inte missa en enda möjlighet till att inspirera till både idrott och kultur!

Text: Per Jagemark

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet