Gemenskap online

Biblo har ersatt Palles Gavebod och är de danska bibliotekens nya webbplats för barn mellan sju och fjorton år. Biblo är uppbyggd som sociala medier och här kan barnen dela intresse med varandra, delta i tävlingar och låna böcker.

Senast noll27 skrev om Palles Gavebod var det en webbplats som allt färre barn besökte och det fanns en osäkerhet över dess framtid. År 2015 fick webbplatsen ett utvecklingsstöd och i juni 2016 kunde äntligen en ny webbplats lanseras. En sajt med både nytt namn och nytt innehåll.

– Vi bytte namn för att det är en helt ny plattform, för att det universum som var uppbyggt runt Palles Gavebod inte fungerade längre och för att namnet inte signalerade bibliotek. Vi hade en omröstning bland barnen och Biblo var det förslag som vann, säger Dorthe Hammerich Rasmussen, projektledare för Biblo.

Gemenskap

Det viktigaste med Biblo, säger Dorthe Hammerich Rasmussen, är att det är ett medie där barnen är i fokus och att det är tryggt och övervakat. Biblo har inspirerats av andra sociala medier och här finns grupper där barnen kan mötas i olika gemensamma intressen och där en stor och viktig del är en förväntan på barnens aktiva deltagande.

– Biblo är utvecklad och uppbyggd för att kunna bjuda in barnen som innehållsproducenter, att de kan vara aktiva på sidan, säger hon och betonar att en skillnad mot andra sociala medier är att här är det intresset för ämnet i de olika grupperna som är i fokus.

Moderatorer

Biblo har en fast redaktör, men därutöver fördelas tillsynen av innehållet på sajten mellan bibliotekarier, frivilliga moderatorer, som gör det som en del av sitt arbete som barnbibliotekarie. Moderatorerna har koll på sajten varje dag mellan klockan nio på förmiddagen och nio på kvällen. Det är under den tiden barnen kan interagera på sajten, ett val som gjorts för att vuxna ska finnas till hands och sajten vara säker.

– Då finns bibliotekarier som kan hjälpa barnen och ingripa om någon överträder en gräns. Moderatorerna noterar när en ny grupp skapas och har koll på innehållet. Upplever de att något inte stämmer reagerar de snabbt och tar bort inlägget, säger Dorthe Hammerich Rasmussen och tillägger att moderatorerna har en dialog med de barn som har någon fråga och att de också kan upprätta en ny grupp om ett ämne de själv är intresserade av, eller ett ämne de vill ha en dialog med barnen om.

– I de grupperna interagerar barnen både med de vuxna och med varandra. Dessutom har vi lokala Bibloambassadörer i nästan alla kommuner. Ambassadörer som sprider information om nya kampanjer och intressanta aktivitet till kollegor på bibliotek i sin kommun.

Fysisk pendang

Namnet Biblo är också ett sätt att signalera att ett bibliotek både kan vara en fysisk plats och ett ställe på nätet. Idén är att binda ihop det lokala med det nationella, det fysiska biblioteket med webben. Att barnen ska kunna ta del av olika kampanjer och bidra aktivt antingen på det fysiska biblioteket eller på Biblo.

– Även om ett bibliotek inte vill delta i vår stora läslustkampanj Sommarboken, kan barnet i den kommunen ändå delta genom att gå in på Biblo och delta där, förklarar Dorthe Hammerich Rasmussen.

– Och när den lokala läsklubben gör en grupp på Biblo blir den ju öppen för alla intresserade barn i landet. Biblo innehåller också alla de vanliga biblioteksvalen som att söka och låna litteratur, musik, film och spel. Böckerna presenteras med sina bokomslag, lite att jämföra med hur presentationer av serier och filmer ser ut på Netflix, och barnen kan låna e-böcker på Biblo, men inte läsa dem direkt.

– Det är något vi väldigt gärna vill och något vi arbetar för. Men än så länge sätter ekonomiska strukturer i samband med e-böcker käppar i hjulet, säger Dorthe Hammerick Rasmussen och berättar att biblioteken ändå har möjlighet att lyfta material, böcker och kampanjer och lägga dem på första sidan på Biblo.

– Här finns innehåll från de olika intressegrupperna, men här kan vi också berätta vilka böcker som är populära och fått flest likes, eller vilka böcker bokklubben pratar om just nu.

Litteraturförmedling

Hittills har Biblo lagt mest fokus på community-delen och på kampanjer som till exempel Sommarboken. Litteraturförmedlingen har hittills varit den minst synliga delen och är en del som Biblo nu jobbar mycket med.

– Vi skulle vilja göra sökningen mer ämnesorienterad efter intresse och kunna koppla ihop allt mycket mer. Som till exempel att kunna få personliga rekommendationer, eller se vad andra har läst, få tips vad det finns för liknande böcker och tips från sajtens bokklubb, andra barn eller en bibliotekarie. Än så länge har vi dels barnens integritet att förhålla oss till, och dels en del tekniska problem med att få allt samlat. Men det är en utveckling vi arbetar mot och vi vill väldigt gärna jobba med litteraturförmedling på Biblo, säger Dorthe Hammerick Rasmussen.

Fakta

Biblo ägs av biblioteken i Danmark och finansieras delvis av avgifter från kommunerna och delvis av medel från Danskernes digitale bibliotek, DDB. Huvudman för Biblo är Bibliotekskonsortiet, en styrelse av representanter från de åtta största regionala biblioteken i Danmark.

Hittills är ungefär 80 procent av de danska kommunerna anslutna till Biblo. Alla barn i danska grundskolan har en inloggning till sitt kommunala bibliotek. Denna

inloggning gäller även för Biblo som just nu har cirka
40 000 användare.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet