Ompaketerad bibliotekstjänst

I ett år har barn mellan sex och tolv år i Stockholm, Malmö och Katrineholm haft tillgång till den digitala läsappen Bibblix. Nu hoppas projektägarna att appen så fort som möjligt ska bli nationell.
– Ambitionen är att det ska gå ut ett erbjudande till alla kommuner vid årsskiftet, säger Mikael Tuominen, projektledare, Stockholms stadsbibliotek.

Bibliotekstjänst Både Hanna Rasmussen och Mikael Tuominen menar att Bibblix egentligen är en ganska traditionell bibliotekstjänst som har ompaketerats. Foto: Helén Andersson.

Bibliotekstjänst Både Hanna Rasmussen och Mikael Tuominen menar att Bibblix egentligen är en ganska traditionell bibliotekstjänst som har ompaketerats. Foto: Helén Andersson.

Bibblix har i snitt tusen användare per dag. Tusen barn som regelbundet besöker appen i sin mobil, på sin padda eller sin dator. En väldigt hög andel är återkommande besökare och i snitt varar varje besök 21 minuter.

– 21 minuter är rätt lång tid så jag tolkar det som att barnen faktiskt läser när de är där, säger Mikael Tuominen.

Stort intresse

Hela appen Bibblix är ett konkret resultat av en ursprunglig idé om ett digitalt nationellt bibliotek, och just nu är den idén på god väg att bli verklighet. I alla fall för målgruppen barn. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har visat intresse att bli huvudman för appen för att göra den nationell och för att säkerställa kvalitet och en kontinuerlig utveckling.

– Just nu pågår diskussioner mellan SKL och deras underbolag Inera AB, och Stockholm stad, säger Mikael Tuominen och berättar att det redan finns intresseanmälningar från över 100 kommuner.

– Det är det här vi har jobbat för så det vore jättekul om vi kan dela med oss så fort som möjligt. Men det är en förhandlingsfråga och vi vet ännu inte hur Stockholm stad ställer sig. Både vi och SKL hoppas på en lösning under våren.

Bibblix i skolan

Appen Bibblix är ett pilotprojekt framtaget av Stockholms stadsbibliotek i samarbete med

Malmö stadsbibliotek och där biblioteket i Katrineholm är med som testkommun. Katrineholm är en mindre kommun där biblioteket också ansvarar för alla grundskolebibliotek i de kommunala skolorna. Bibblix är gjord för fritidsläsning, men när Katrineholm gick in som testkommun bestämdes att de med sin särskilda koppling till skolan skulle prova appen där. Och som av en slump införde grundskolorna i Katrineholm samtidigt en-till- en-dator, vilket resulterade i att alla barn i Katrineholms grundskolor fick en egen iPad med appen Bibblix installerad från början.

– Här i Katrineholm är skolbibliotek i gränslandet mellan skola och fritid, så vi kände att vi ville prova appen här, säger Hanna Rasmussen, bibliotekschef i Katrineholm.

Eftersom alla grundskolebibliotekarier också jobbar på stadsbiblioteket träffar de regelbundet alla barn i målgruppen sex till tolv år. Därför har de också kunna dra slutsatsen att om de inte nått barn via skolan, hade Bibblix i Katrineholm haft en markant lägre användning.

– Lärare har vittnat om att det finns barn som tidigare haft väldigt svårt att hitta något att läsa och hålla fast vid, men att det har de gjort i Bibblix där det inte finns någon utpekande funktion. Allt barnen läser ser likadant ut och barn vill inte avvika från normen. Det är en viktig aspekt, säger Hanna Rasmussen och betonar att valet att låta grundskolan ha tillgång till Bibblix är Katrineholms val.

Träffade rätt

Bibblix fick en rivstart i Katrineholm och hade en extremt hög användning de första månaderna och med undantag för en liten nedgång under jullovet, har det fortsatt vara hög användning.

– Vi tolkar det som ett gott betyg på att appen fungerar. Däremot gissar vi att det påverkat utlånen av fysiska böcker för det är plötsligt ganska trångt i våra hyllor, ler Hanna Rasmussen och berättar att dessutom har utlån av e-böcker på bara tre månader ökat med 157 procent.

– Tidigare var det nästan bara vuxna som lånade e-böcker så jag skulle definitivt säga att det skett en förflyttning från fysiska böcker till e-böcker när det gäller den här målgruppen, säger Hanna Rasmussen som inte tycker det är något problem.

– Vi justerar bara budgeten för pappersböcker och flyttar över en del till Bibblix. Vi träffade helt enkelt rätt med det här.

Tröskelläsare

Att få fler barn att läsa och att upptäcka litteraturen är en av Bibblix målsättningar. Och att få göra det för sig själv i sin egen takt på det sätt man själv vill. En särskild målgrupp är de så kallade tröskelläsarna, de som inte riktigt har knäckt läskoden och där det går trögt med läsningen. För att skydda tröskelläsarna finns det inga tävlingsmoment i Bibblix. Man ska inte jämföra med kompisarna hur mycket man läst.

– Läsningen får inte bli en prestation, utan det handlar om att i lugn och ro hitta sin läslust. Därför är det jätteviktigt att appen är målgruppsanpassad och att det bara finns sådant som barnen ska kunna läsa själv, säger Mikael Tuominen.

Av den anledningen är det också viktig med de redaktionella målgruppsanpassade beskrivningstexter som gör Bibblix speciell. Texter som ska fungera på barnets läsnivå och som ska spegla läsnivån på boken det tipsas om. Hanna Rasmussen håller med och menar att utan de redaktionella beskrivningstexterna hade Bibblix varit som vilken boktipstjänst som helst.

– Egentligen är det en ganska traditionell bibliotekstjänst som har paketerats om och på så sätt blivit mer attraktiv. Och för oss är det viktigt att vi kan erbjuda barnen läsning i en plattform som de finner attraktiv, och jag tror att det här är en sådan.

Fakta

Bibblix är en app för barn mellan sex och tolv år.

I appen presenteras böcker i olika format; strömmande e-böcker, nedladdningsbara e-böcker och pappersböcker. Appen är framtagen och utvecklad med barns behov och önskemål i fokus. Innehåll och utformning bygger på omfattande kartläggning och målgruppsanalys.Boktipsen är framtagna av barnbibliotekarier.

Alla böcker har specialskrivna presentationstexter anpassade för målgruppen.

Källa: Enheten Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet