25 miljoner till digitalt kompetenslyft

25 miljoner till digitalt kompetenslyft

Det var i samband med att rapporten Den femte statsmakten presenterades som kulturminister Alice Bah Kuhnke gav beskedet att Kungliga biblioteket får 25 miljoner årligen i tre år för ett digitalt kompetenslyft i hela Sverige.

I regeringens budget för 2018 som läggs fram nästa vecka får Kungliga biblioteket, KB, uppdraget att stödja de regionala biblioteksverksamheterna med att öka användningen av digitala möjligheter.

– Otroligt glädjande att regeringen ser detta och satsar på bibliotek, sade Erik Fichtelius när han på onsdagen presenterade Nationella biblioteksstrategins omvärldsanalys Den femte statsmakten.

Streamad presentation

Rapporten, omvärldsanalysen Den femte statsmakten, presenterades på onsdagen inför en fullsatt aula på Stockholms universitet. För de som inte hade möjlighet att åka till Stockholm livesändes presentationen och Kultur i Väst arrangerade en gemensam tittning för bibliotekschefer i Västra Götalandsregionen.

Ett tiotal chefer anslöt och kunde tillsammans ta del av presentationen av omvärldsrapporten där medverkande skribenter presenterade sina analyser över framtida förändringar som kan komma att påverka biblioteken.

– Att frågan lyfts till politisk nivå tycker jag är viktigt. Att bibliotek inte längre bara blir en kommunal fråga, sade Eva Bünger, bibliotekschef i Ale kommun och en av de chefer som deltog i Kultur i Västs visning.

– Och, fortsätter hon, SKLs presentation av befolkningsutvecklingen var intressant och kommer att sätta biblioteken på prov i framtiden.

– Jag funder på Britt Stakstons uppmaning till biblioteken att vara mer proaktiva i den digitala utvecklingen. Vi vill vara proaktiva, men hur då? Kanske kan de 25 miljonerna hjälpa till, funderar Barbro Ahlberg, bibliotekschef i Lerum och får medhåll av övriga.

FAKTA

Noll27 har tidigare skrivit om omvärldsrapporten Den femte statsmakten noll27.se

Ett utkast till en nationell biblioteksstrategi ska vara klar under våren 2018, och ett slutgiltigt förslag ska lämnas till Kulturdepartementet i mars 2019.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet