Bokjuryn gör comeback

Bokjuryn gör  comeback

Den nedlagda tävlingen Bokjuryn kommer i höst att återuppstå som ett pilotprojekt i tre västsvenska kommuner. Tävlingen kommer att vända sig till mellanstadieelever och ta sin början på Läslovet.

– Göteborgs bibliotek hörde av sig till mig för att de saknade Bokjuryn och kunde tänka sig prova om de kunde hitta nya, enklare sätt att jobba med tävlingen, berättar Katarina Dorbell, konsulent litteratur barn och unga på Kultur i Väst.

Katarina Dorbell och Barnens bibliotek är med och tar fram den affisch som kommer att distribueras till skolor och bibliotek som vill vara med i Göteborg och Lilla Edet. I Borås deltar stadsbiblioteks barnavdelning. Affischen begränsar antalet boktitlar som ingår i tävlingen, och Katarina Dorbell tror att det i år kommer att bli cirka 60 titlar.

– Det är lite back to basic, säger hon och berättar att urvalet av böcker i det här första skedet görs av barnbibliotekarier på Göteborgs stadsbibliotek.

– Det finns en arbetsgrupp som läser alla årets utgivningar.

Lokalt

Den största skillnaden mot tidigare är, förutom målgrupp, att tävlingen kommer att vara lokal och att de som medverkar egentligen kan lägga upp det som de själva vill. Arbetsgruppen kommer att ta fram förslag på enkla röstningssätt som kommer att ske lokalt och där den lokala vinnaren aviseras på Världsbokdagen.

– Vi vill att röstningssättet ska vara enkelt men anpassad så att det går att utvidga tävlingen om fler vill vara med i framtiden. Det är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas, säger Katarina Dorbell.

FAKTA

Barnens bibliotek och Kultur i Väst arbetade med Bokjuryn på uppdrag av Kulturrådet under åren 1997-2016.

Alla barn och unga upp till 19 år kunde vara med och rösta fram fem favoriter bland alla barn- och ungdomsböcker som kommit under året.

Sista året Bokjuryn arrangerades deltog 35 500 barn- och unga i tävlingen.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet