Litteraturhelgen i Göteborg blir större än någonsin

Litteraturhuset

Litteratursamtal Här på Lagerhuset i Göteborg, kommer delar av Scener & samtal att äga rum. Jesper Brygger och Sofia Gräsberg har jobbat länge med programmet. FOTO: Evelina Westergren

Arundthati Roy, antirasistiska strategier, Marianne Lindberg de Geer och Mattias Gardell. Bildning, hot mot journalister och livepoesi. Den sista helgen i september får Bok- och biblioteksmässan i Göteborg sällskap av flera parallella litteraturarrangemang med ett gediget utbud. Scener & samtal och Bokmassan, heter två av de stora.

Vid ett bord inne i Litteraturhusets lokaler i Lagerhuset i Göteborg sitter Sofia Gräsberg, verksamhetsledare, och Jesper Brygger, konstnärlig ledare, båda på Göteborgs Litteraturhus. Snart kommer rummen att vara fulla av författare, förlagsfolk, litteraturintresserade och läsare när litteraturarrangemanget Scener & samtal äger rum här och på Världskulturmuseet i Göteborg. Två fullspäckade dagar med bland annat författarsamtal, uppläsningar och seminarier.

– På fredag är det ett visst fokus på fake news, hot mot författare och journalister, men hela programmet inleds ju egentligen med ett samtal med barn till överlevare efter förintelsen, säger Sofia Gräsberg.

Den världskända författaren Arundhati Roy inleder lördagens program på Världskulturmuseet, men de teman som Scener & samtal rör sig kring, handlar också bland annat om antirasistiska strategier, bildning och rättighetsfrågor. Och Sofia Gräsberg och Jesper Brygger menar att de vill lyfta litteraturens möjligheter som både stark och skör. De hoppas också på att programmet kan väcka många informella samtal besökare emellan, och att de ska kunna ge plats åt röster som annars kanske inte hörs.

– Med litteraturen kan man prata om frågor som är djupt personliga, men också väldigt gemensamma, som rasism i samhället, eller vem som sätter agendan för samtal. Med litteraturen i centrum kan man prata om det här på ett sätt som jag tror att många vill ta del av, säger Sofia Gräsberg.

Författaruppropet blev avgörande

Det var redan efter förra årets Bok- och biblioteksmässa som flera medlemmar i Göteborgs Litteraturhus började diskutera hur man ville förhålla sig till den med anledning av högerextrema Nya Tiders medverkan. Det måste gå att göra något annat, gick samtalet. Tidigt under våren skred man till handling och började planera ett program. Men när debatten kring Nya Tider och Bokmässans hållning gick het, och också väckte diskussioner kring yttrandefrihet, hot, frihet och demokrati, kom till slut ett offentligt upprop där ett hundratal författare och andra i litterära kretsar meddelade att de tänkte bojkotta Bokmässan och istället ville göra andra saker på andra arenor.

– I och med författaruppropet kom det också en väldigt markant och explicit önskan från en bred grupp aktörer och författare om att det fanns behov för någon handling, lägger Jesper Brygger till.

Författaruppropet gjorde att många författare, förlag, mindre aktörer, eller andra som inte ville eller kunde vara med på mässan, själva hörde av sig med innehållsförslag till Litteraturhuset. Programmet växte. Men det blev också tydligt att intresset var så stort att ett evenemang inte skulle täcka behovet av andra platser för litteratur och samtal.

Nytt evenemang blev Bokmassan

Olav Fumarola

Bokmassan Olav Fumarola Unsgaard är förlagsredaktör på Leopard förlag, samt projektledare för Bokmassan.
FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

Olav Fumarola Unsgaard är till vardags redaktör på Leopard förlag. När uppropet blev känt stod det klart att runt hälften av deras författare valt att inte delta på Bokmässan. Tillsammans med den rödgröna tidningen ETC, som är delägare i förlaget, bestämde de sig för att agera.

– Vi diskuterade hur vi skulle göra. Så jag träffade Scener & samtal och vi kom underfund med att de fått jättemånga förfrågningar, det var så stort intresse att allt inte riktigt fick plats. Och vi har så olika idéer om vad vi vill göra, så vi kommer inte att konkurrera med varandra, säger Olav Fumarola Unsgaard.

Det hela resulterade i arrangemanget Bokmassan, som han nu är projektledare för. Den går av stapeln i ett stort cirkustält med två scener på Heden i Göteborg. Under fredagen och lördagen kommer det bland annat att hållas samtal, seminarier, livepoesi och musik där. Och enligt Olav Fumarola Unsgaard går det att urskilja tre huvudsakliga teman bland programpunkterna; antirasism, hbtq-frågor och klimat och omställning, med besök av bland andra Mattias Gardell och Marianne Lindberg de Geer.

– Vi vill sänka trösklarna till böcker och litteratur, visa att alternativ är möjligt. Vi vill också visa, och vara, en samlingsplats för en väldigt välbehövlig antirasistisk mobilisering. Rasister i olika former flyttar fram sina Positioner och det är viktigt att författarna, förlagen och civilsamhället gör sitt för att markera mot det, säger han.

Oro för Bokmässans framtid

Från den traditionella Bokmässan är det enbart några minuters promenad till Heden där Bokmassan äger rum. Ännu kortare avstånd är det till Världskulturmuseet där Scener & samtal delvis håller hus. Att arrangemangen flera gånger ställts i relation till Bokmässan och dess agerande är ofrånkomligt. Men enligt båda aktörerna är det inte tal om några alternativa bokmässor. Sofia Gräsberg menar snarare att det går att se dem som dem som just en scen utanför, eller ett komplement, för att kunna lyfta och lufta de viktiga samhällsfrågor som litteraturen berör. Bokmässan fyller fortfarande en funktion, och närheten möjliggör också att besökare kan vandra mellan.

Olav Fumarola Unsgaard hoppas i sin tur att Leopard förlag så småningom kan komma tillbaka till mässan, men menar också att de evenemang som nu sker ändå hade skapats förr eller senare. Han har märkt att det bland mindre aktörer bland annat funnits en oro för att bokmässan ska bli alltför likriktad.

– Det här evenemanget hade kanske kommit till stånd ändå. Från Leopards förlag fanns ett väldigt konkret behov för det. Vi vill vara en del av det litterära samtalet i Sverige, men vi känner oss inte hemma på Bokmässan nu på grund av de val de har fattat, säger han och menar att han är orolig för den traditionella Bokmässans framtid.

– Jag tror att Bokmässan aldrig varit närmre att förlora sin unika plats och legitimitet, säger han.

Mässan behöver synas i hela Göteborg

Vid bordet inne i Litteraturhusets lokaler funderar Sofia Gräsberg på frågan om huruvida Scener & samtal kommer att äga rum igen. Ytterst är det en fråga för medlemmarna och styrelsen. Men hon är positiv till fler arenor för litteratur, och ser också gärna en utveckling av den traditionella mässan.

– Det känns ju ändå som att något är förändrat. Om det blir en utveckling tycker jag att det vore jättefint om mässan kunde synas över hela Göteborg. Om det kommer häftiga internationella gäster kanske de också kan framträda på Blå Stället i Angered, eller i Frölunda kulturhus, säger hon och lyfter fram platser i Göteborgs förorter.
Jesper Brygger håller med.

– Vi kan ju faktiskt säga att vi hoppas att ett sådant här initiativ också kan skapa andra perspektiv. Att också andra tar upp facklan och säger att det är möjligt att skapa andra strukturer, platser, dagordningar och rum. Det är vi rätt säkra på kommer att hända. Det spelar såklart roll om det är vi eller några andra som gör det, men det viktigaste är att det här kan vara början på  något.

FAKTA

Scener & samtal

När? 29-30 september

Var? I Göteborgs Litteraturhus lokaler i Lagerhuset, samt på Världskulturmuseet i Göteborg.

Vad? Två dagar av bland annat läsningar, boksamtal, seminarier och viss bokförsäljning. Innehåller också en helkväll som tidskriften Glänta anordnar, med tema antifascistiska strategier. Delvis inträde.

Bokmassan

När? 29-30 september

Var? I ett cirkustält på Heden i Göteborg

Vad? Litteraturfestival med huvudsakligt fokus på mindre fria förlag och författare, rymmer dock även flera stora namn. Programmet innehåller bland annat samtal och debatter, samt livemusik och livepoesi. Gratis.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet